Cilt 4, Sayı 1 (2016)

İçindekiler

Makaleler

Dış Kapak PDF
DÜBİTED Editöründen
İç Kapak PDF
DÜBİTED Editöründen
Yaşam Döngüsü Değerlendirme Yöntemi Kapsamında Yapı Ürünlerinin Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Model Önerisi PDF ÖZET
Arzuhan Burcu GÜLTEKİN, Gülser ÇELEBİ
Nesnelerin İnterneti Teknolojisinin Biyomedikal Alanındaki Uygulamaları PDF ÖZET
Faruk AKTAŞ, Celal ÇEKEN, Yunus Emre ERDEMLİ
Au/P3HT:PCBM/n-Si Schottky Bariyer Diyotlarda PCBM Konsantrasyonunun Kapasitans-Voltaj (C-V) ve İletkenlik-Voltaj (G/w-V) Karakteristiklerine Etkisi ve Dielektrik Özelliklerin İncelemesi PDF ÖZET
Serpil KARASU, Aynur ÖZTÜRK, Hüseyin Muzaffer ŞAĞBAN, Özge TÜZÜN ÖZMEN
Stiren-Bütadien Kopolimer Katkısının Çimento Harçlarına Etkisi PDF ÖZET
Murat DOĞAN, Alper BİDECİ, Bekir ÇOMAK, Özlem SALLI BİDECİ, Elif BESLİ
Psikolojik Sermayenin Kişisel Değerler Bakımından İrdelenmesi (Düzce Orman Ürünleri Sanayi Örneği) PDF ÖZET
Tarık GEDİK, Muhammet ÇİL, Melek YÜKSELEN KAYA, Bircan ŞİMŞEK
Polifenilen Sülfid (PPS) Lifleri PDF ÖZET
Ece KALAYCI, Osman Ozan AVİNÇ, Arzu YAVAŞ
Geri Dönüşüm Lifler İçeren Süprem Kumaşların Isıl Konfor Özelliklerinin İncelenmesi PDF ÖZET
Gizem CELEP, Gamze DOĞAN, Mehmet Emin YÜKSEKKAYA, Mevlüt TERCAN
Ulaşılabilirliğin Akreditasyon Sürecinde Değerlendirilmesi ve Taşınmaz Kültür Varlıkları PDF ÖZET
Hasan ÜNVER, Ruşen YAMAÇLI
Kentsel Morfolojinin Geleneksel Bir Sokak Dokusunu Şekillendirmesi: Kurşunlu Cami Sokak PDF ÖZET
Hasan ÜNVER
Ulaşılabilirliğin Tarihi Kentsel Alanın Kimliği ve Yarışabilirliğine Etkisi PDF ÖZET
Hasan ÜNVER
Türkiye’de Ulaşılabilirlik Mevzuatının Taşınmaz Kültür Mirası Bağlamında Değerlendirilmesi PDF ÖZET
Hasan ÜNVER
Poli-Fital-Amid (PPA) Polimerinin Tribolojik Özelliklerine Karbon Fiber Ve Kayma Hızı’nın Etkisinin İncelenmesi PDF ÖZET
Hüseyin ÜNAL, Gizem HATİPOĞLU, Salih Hakan YETGİN
Fuzzy Sets Applications in Civil Engineering Basic Areas PDF ÖZET (English)
Latif Onur UĞUR, Umut Naci BAYKAN
An Invistigation About The Fuzzy Logic Aplications In Construction Management PDF (English) ÖZET (English)
Latif Onur UĞUR, Umut Naci BAYKAN
Kompozit Malzemelerin Ağız, Yüz, Çene Cerrahisinde Kullanımı ve Malzeme Uygunluklarının Belirlenmesi PDF ÖZET
Arif ÖZKAN, Nalan ŞİŞİK, Uğur ÖZTÜRK
Juniperus excelsa (Cupressaceae) Türünün Uçucu Yağ Kompozisyonu PDF ÖZET
Gülden DOĞAN, Şükrü HAYTA, Eyüp BAĞCI
Morgan-Voyce Polynomial Approach for Solution of High-Order Linear Differential-Difference Equations with Residual Error Estimation PDF (English) ÖZET (English)
Bengü TÜRKYILMAZ, Burcu GÜRBÜZ, Mehmet SEZER
1999 Düzce Depreminde Zemin Büyütmesine Bağlı Gelişen Yapı Yapı Hasarlarının Araştırılması PDF ÖZET
Ernam ÖZTÜRK
Optimization of cutting parameters using Taguchi method during the face milling of AISI 1040 with coated and uncoated inserts PDF (English) ÖZET (English)
Gürcan SAMTAŞ
Doğadan Esinlenen Optimizasyon Algoritmaları ve Optimizasyon Algoritmalarının Optimizasyonu PDF ÖZET
Pakize ERDOĞMUŞ
Bina Enerji Analiz Yazılımlarının HVAC Sistemlerindeki Hatalarını Azaltmak Ve Gerçek Zamanlı Verimlilik Hesabı İçin Geri Besleme Sistemi Geliştirilmesi PDF ÖZET
Ersen KURU, Yavuz ÖZER
Amorf Hidrojenlenmiş Karbon İnce Filmlerin Yasak Enerji Bant Aralıklarının Optiksel İncelenmesi PDF ÖZET
Hayrettin KIZILÇAOĞLU, Kadir GÖKŞEN, Yavuz KÖYSAL
ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ FİRMA PERFORMANSI İLİŞKİSİNE YETENEK PERSPEKTİFİNDEN BİR BAKIŞ PDF ÖZET
Ayşe GÜNSEL
Kahramanmaraş İli Myrmeleontidae (Neuroptera) Faunası Üzerine Eko-Faunistik Araştırmalar PDF ÖZET
Hakan BOZDOĞAN, Cengiz BAHADIROĞLU
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'a Göre Riskli Yapı Tespitinde Karşılaşılan Uygulama Problemlerinin Vaka Tabanlı İncelenmesi: Tekirdağ İli Örneği PDF ÖZET
Latif Onur UĞUR, Yeşim ALİEFENDİOĞLU, Murat SAKA
Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) ile Kartepe (İzmit) Deniz Hava Üs Komutanlığı Hangar İnşaat Alanı Zemininin Sıvılaşma Potansiyelinin Araştırılması PDF ÖZET
Ali ATEŞ
Küresel Kentlerde Stratejik Planlamanın Kimlik Üzerine Etkisi PDF ÖZET
Ezgi AKÇAM