Cilt 3, Sayı 1 (2015)

İçindekiler

Makaleler

Dış Kapak PDF
DÜBİTED Editöründen
İç Kapak PDF
DÜBİTED Editöründen
Termo-Mekanik Yoğunlaştırma ve Isıl İşlemin Doğu Kayını (Fagus Orientalis L.) Odununun Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkisi PDF ÖZET
Hüseyin PELİT, Abdullah SÖNMEZ
Kapasite, Güvenlik ve Maliyet Kriterleri İle Kavşak Tipinin Yazılım Desteğiyle Araştırılması PDF ÖZET
Yusuf DEMİREL, Recep AYDER
Türkiye’den İki Centaurea L. (Asteraceae) Türünün Uçucu Yağ Kompozisyonu PDF ÖZET
Ömer KILIÇ
Bir “Üst Sokak” Önerisinin Tasarım Süreci PDF ÖZET
Özgür YERLİ, Sinem ÖZDEDE, Sertaç KAYA, Simge ÖZDAL OKTAY, İrfan DURSUN
Türkiye’nin Kuzeydoğu Akdeniz (İskenderun Körfezi) Sahillerindeki Nesli Tehlike Altında Olan Kemikli Balık Türleri PDF ÖZET
Deniz ERGÜDEN, Murat POLAT, Cemal TURAN
Teknokent’lerde Geliştirilen Yazılım Projelerinin Risk Analizi ve Başarı Düzeyleri PDF ÖZET
M.Hanefi CALP, M. Ali AKCAYOL
Farklı Beton Dayanımlarındaki Kolonlarda, Eksenel Yük Seviyelerine Göre Geri Sıçramalı Çekiç Verilerinin Korelasyonu İçin Deneysel Bir Öneri PDF ÖZET
Yusuf DEMİREL
Bilişsel Radyo Kullanıcıları için Bulanık Mantık Yardımıyla Kanal Kullanım Olasılığı Hesabında Farklı Bir Yaklaşım PDF ÖZET
Muhammed Enes BAYRAKDAR, Sümeyye BAYRAKDAR, İbrahim YÜCEDAĞ, Ali ÇALHAN
Seyhan Baraj Gölü (Adana)‘ndeki Aphanius mento (Heckel, 1843)’nun Bazı Morfometrik Özellikleri PDF ÖZET
Sibel ALAGÖZ ERGÜDEN
Düzce İli Kaynaşlı İlçesinde Riskli Binaların Tespitinde Sokak Taraması Yönteminin Uygulanması PDF ÖZET
Hanifi TOKGÖZ, Hüseyin BAYRAKTAR
Katı Yağlayıcı Katkılı Poliamid Mühendislik Polimerinin Mekanik ve Tribolojik Performanslarının İncelenmesi PDF ÖZET
Hüseyin ÜNAL, Salih Hakan YETGİN
Mısır Koçan Kurdu, Sesamia nonagrioides Lefebvre (Lepidoptera: Noctuidae)’in Farklı Gelişme Evrelerinde Toplam Protein, Karbohidrat ve Lipit İçerikleri Değişimi PDF ÖZET
Hatice AVAN AKSOY, Cengiz BAHADIROĞLU, Sevil TOROĞLU
AISI D2 Soğuk İş Takım Çeliğinin Frezelenmesinde Yüzey Pürüzlülüğünün Taguchi Metodu İle Optimizasyonu PDF ÖZET
Emine ŞİRİN, Şenol ŞİRİN, Yakup TURGUT, İhsan KORKUT
A Study on Energy Efficiency in Wireless Multimedia Sensor Networks PDF ÖZET
Arafat ŞENTÜRK, Zehra KARAPINAR ŞENTÜRK
A Binary Classification Algorithm Based on Polyhedral Conic Functions PDF ÖZET
Nur UYLAŞ SATI
The Tulip Era Gardens at Ottoman Empire PDF ÖZET
Aysun TUNA, Parisa ALİASGHARİ KHABBAZİ, Murat Ertuğrul YAZGAN
Effects of Light in Interior Landscape Design PDF ÖZET
Aysun TUNA, Murat Ertuğrul YAZGAN, Parisa ALİASGHARİ KHABBAZİ
Kinematic Mapping in Semi-Euclidean 4-Space PDF ÖZET
Mehdi JAFARI
Çukurca İlçesinin Yerleşime Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi PDF ÖZET
Burak YEŞİL, Ali ATEŞ, Adil ÖZDEMİR
İşe Alım Süreci Aday Ön Tesbitinde Bulanık Mantık Tabanlı SQL Sorgulama Yönteminin İncelenmesi PDF ÖZET
Berk GÜLTEKİN, Serdar BİROĞUL, İbrahim YÜCEDAĞ
Effect of Pulse Repetition and Peak Power of Nd:YAG Laser for Surface Treatment on Ti–6Al–4V Alloy PDF ÖZET
Ali GURSEL
An Efficient Layout Design of Fredkin Gate in Quantum-dot Cellular Automata (QCA) PDF ÖZET
Ali Newaz BAHAR, Sajjad WAHEED, Md. Ahsan HABİB
Erken Yaşdaki Atık Betonların Geri Dönüşüm Agregası Olarak Beton Üretiminde Kullanılabilirliği ve Sürdürülebilirlik Açısından İncelenmesi PDF ÖZET
Can DEMİREL, Osman ŞİMŞEK
Doğu Anadolu’da Yetişen Bir Anason Türünün (Pimpinella tragium subsp. lithophila) Uçucu Yağ Analizi PDF ÖZET
Gülden DOĞAN, Şükrü HAYTA, Azize DEMİRPOLAT, Eyüp BAĞCI
Mürekkep Giderme İşleminin Lazer Baskılı Ofis Kâğıtlarındaki Organik ve Anorganik Madde Miktarları Üzerine Etkileri PDF ÖZET
Selim KARAHAN, Arif KARADEMİR, Engin GÜVENDİ
Essential Oil Composition of Ferula Orientalis L. from Different Localities of Turkey and a Chemotaxonomic Approach PDF ÖZET
Ömer KILIÇ
Katı Atık Düzenli Depolama Sahalarının ve Vahşi Depolama Alanlarının Islahı ve Bitkilendirilmesi PDF ÖZET
Gümüş Funda GÖKÇE, Pınar HASANOĞLU
Kentsel Yeşil Alanların Düzce Akçakoca Örneğinde Ulaşabilirlik Bakımından İrdelenmesi PDF ÖZET
Zeki DEMİR, Pınar KIRKIK AYDEMİR, Hüzze ÖNEM
Sıcak ve Soğuk Yolluk Sistemlerinin Karşılaştırılması PDF ÖZET
Turğut ÖZTÜRK, Arif ÖZKAN
Ofis Kağıtları Üzerindeki Mürekkep Giderme İşleminin Taramalı Elektron Mikroskobu ile Analizi PDF ÖZET
Selim KARAHAN, Arif KARADEMİR, Engin GÜVENDİ