Yıl: 2014 Cilt: 2 Sayı: 1

İçindekiler

Makaleler

Dış Kapak PDF
Editörden
İç Kapak PDF
Editörden
Düzce İlinde Arıcılığın Yapısı ve Arıcılık Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma PDF ÖZET
Meral KEKEÇOĞLU, Pınar GÖÇ RASGELE, Filiz ACAR, Salih Tunç KAYA
Farklı Lokasyonlardan Alınan İçme Sularında Ağır Metal Analizi PDF ÖZET
Bayram POYRAZ
Elastik Sınırlar İçerisinde Oluşan Gerilmelerin Fotoelastisite Yöntemiyle Belirlenmesi PDF ÖZET
Bekir ÇEVİK
A Checklist for Zooplankton of Eastern and Southeastern Anatolia Regions (Turkey) PDF ÖZET
Hilal BULUT, Serap SALER
XML Anahtar Kelimeleri Yardımıyla Türkçe Aritmetik Problemlerin Anlaşılması ve Çözülmesi PDF ÖZET
Süleyman EKEN, Ekin EKİNCİ, Ahmet SAYAR
Flor Katkılı ZnO İnce Filmlerin Üretimi ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi PDF ÖZET
Süleyman KERLİ, Ümit ALVER, Hakan YAYKASLI, Saniye TEKEREK
Endüstriyel faaliyetler ve Arsenik PDF ÖZET
Bayram POYRAZ
Dinamik Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (DEIS) PDF ÖZET
Hüsnü GERENGİ, Mine KURTAY
Güç Elektroniği Dönüştürücü Modelleri Eğitim Modülü PDF ÖZET
Aslınur Büşra KARAGÜL, Derya BAŞOL, İbrahim YÜCEDAĞ
Tarla Tarımı Yapılan Toprakların Meyve Yetiştiriciliğine Uygunluğunun Araştırılması: Yeşilsırt Köyü Örneği PDF ÖZET
Korkmaz BELLİTÜRK, Bahar SÖZÜBEK
Uzun Yıllık Sıcaklık Verilerindeki Değişim Trendinin Tarımsal Kuraklık Açısından Değerlendirilmesi: Çorlu Örneği PDF ÖZET
M. Cüneyt BAĞDATLI, Ahmet İSTANBULLUOĞLU, Bahadır ALTÜRK, Cihan ARSLAN
Ergene Nehri Hayat Buluyor PDF ÖZET
M. Cüneyt BAĞDATLI
Düzce İli Camikebir Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı Zeminlerinin Sıvılaşma Potansiyelinin Arazi Deneyleri İle Araştırılması PDF ÖZET
Ali ATEŞ
Kent Mobilyalarının Bulundukları Mekânlara Etkileri: Düzce Örneği PDF ÖZET
Emine ÇOBAN, Zeki DEMİR
Damla Sulama Koşullarında Aşılı ve Aşısız Karpuzlarda Bitki, Su ve Verim İlişkilerinin İrdelenmesi PDF ÖZET
Selçuk ÖZMEN, Rıza KANBER, Nebahat SARI, Mustafa ÜNLÜ
Ünivalent Fonksiyonlar Teorisinde Geometrik Fonksiyonların Sağladığı Bazı Özellikler PDF ÖZET
Semiha ÖZGÜL, İsmet YILDIZ
Invesitgation of Drilling Parameters on Thrust Force on AZ91 Magnesium Alloy by Genetic Expression Programming PDF ÖZET
Kemal ALDAŞ, İskender ÖZKUL, Ahmet TAŞKESEN, Yunus KAYIR
Bir Katı Atık Bertaraf Tesisi için Otomasyon Sistem Tasarımı ve Uygulaması PDF ÖZET
Murat AYAZ, Koray ERHAN, Erkutay TAŞDEMİRCİ, Mevlüt KARAÇOR
Deprem Yükleri Altında Kalıcı Şev Deplasmanlarının Tahmini PDF ÖZET
Deniz ÜLGEN, H. Kürşat ENGİN
Seyhan Baraj Gölü’nde Yaşayan Kadife Balığı,Tinca tinca (Linnaeus, 1758)’nın Et Veriminin İncelenmesi PDF ÖZET
Sibel ALAGÖZ ERGÜDEN
Mandibula Kırıklarında Kullanılan “I” Tipi Plakların Tespit Konumlarının Karşılaştırılması PDF ÖZET
Arif ÖZKAN, Fatih ATİK, Yasin KİŞİOĞLU
Ulaşılabilirlik Kültürü PDF ÖZET
Hasan ÜNVER, Ruşen YAMAÇLI
Au/P3HT:PCBM/n-Si (MPY) Schottky Bariyer Diyotun Bazı Elektriksel Parametrelerinin Frekansa Bağlı Kapasitans-Voltaj (C-V) Karakteristikleri ile İncelenmesi PDF ÖZET
Engin YAĞLIOĞLU, Özge TÜZÜN ÖZMEN
Ticari Araç Sac Salıncak Düzeninin Sonlu Elemanlar Metodu ile Yorulma Analizi PDF ÖZET
Hakan KUTLAK, İlyas UYGUR
Toplu Konut Projelerinde Maliyetlerin Regresyon Metodu ile İncelenmesi PDF ÖZET
Latif Onur UĞUR, Ali Rıza SİVRİ


ISSN: 2148-2446