Düzce İli Karaçörtlen Köy Yolu Hattı Heyelan Riskinin İnklinometre Çalışmalarıyla Araştırılması

Ernam ÖZTÜRK, Baran Toprak
3.075 758

Öz


Bu çalışmada, Düzce İli, Çilimli ilçesi, Karaçörtlen Köyü Yolu üzeri 5ila 5,5km’lik aralığında A1(40° 54.756'K enlemi ve 31°1.066'E boylamı) ile A2(40° 54.660'K-31° 1.052'E) noktaları arasında kalan 180 metrelik yol hattı boyunca kayma yüzeyi derinliği, yer altı suyununun kalınlığı ve sağlam zeminin tespit edilebilmesi ve jeofizik-geoteknik parametrelerin belirlenmesi için arazide toplamda 6 adet Düşey Elektrik Sondaj Yöntemi(DES), 3 adet Sismik Kırılma Yöntemi ve 3 adet Masw yöntemi uygulanmıştır. Veriler 3 adet istasyondan toplanmış ve değerlendirilmiştir. Çalışma alanında 40 m sondaj çalışması yapılmış ve sonrasında 30 m inclinometer kuyusu hazırlanmıştır. Arazi inclinometre ile gözlemlenerek kayma yüzeyinin tespiti yapılmıştır.


Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


R.M. Carruthers British Geological Survey Report NORGRG 85(3) (1985).

E.A. Emenike Journal of Pure and Applied Sciences 7(1) (2001) 1.

A.S.T.M., Standart Test Method for Rock Mass Using Inclinometers D 4622-86 A.S,T,M. Subcomittee D 18-12 on Rock Mechanics (1991).

J.Ä. Franklin, Time monitoring of structures in rock, Rock Mechanics Review, Int. J. Rock Mech. Min. Sei, & Geomech. Abstr., 1(4) (1977) 163-192.

E..G. Gordon, P.E. Mikkelsen Measurements of ground, movement -with inclinometers. Proceeding of the 4th. International Geotechnical Seminar: Field. Instrumentation and Insitui, Singapore, (1989) 235-246.

PJ. Graham, GTILT Inclinometer data reduction computer program, Mitre Software Corporation, Alberta-Canada, (1989) 9636-51 Ave. 2,00.

S.D. Wilson, P.E. Mikkelsen Foundation instrumentation: Inclinometers, U.S. Department of Transportation FHWA, (1977) 77-219.

T.H. Hanna, Field instrumentation in geotechnical engineering, Trans. Tech. Publ, (1985).

A. Ateş, Düzce İli Karaçörtlen Köyü Yolu Hattı Heyelan Riskinin Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1 (1) (2013) 96-109.

M.T.A Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi (A.U) TÜBİTAK Yer Deniz Atmosfer Bilimleri ve Çevre Araştırma Grubu Raporu, (1997) 59s.

F. Şaroğlu, Ö. Emre, İ. Kuşcu, Türkiye Diri Fay Haritası, 1/2.000.000, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü-Ankara, (1992).