ONNO Tipi Bir Schiff Bazı ve İndirgenmiş Türevinin Çeşitli Metallerle Yaptığı Komplekslerin Floresans Özelliklerinin İncelenmesi

Muhammed Fatih Küçükmüzevir, Özgür İleri, Ece Ergun, Ümit Ergun
3.332 836

Öz


Bu çalışmada ONNO tipi simetrik bir Schiff bazı N-N'-bis(salisiliden)-1,3-propandiamin (LH2) ve onun indirgenmiş türevi (LH2H) sentezlenmiş ve etanol:su karışımında çeşitli metal iyonlarına karşı florimetrik duyarlık özellikleri araştırılmıştır.  Schiff bazı Al3+ iyonuna düşük floresans seçiciliği gösterirken Zn2+ iyonlarına farklı uyarma ve emisyon dalga boylarında yüksek seçicilik göstermiştir. Buna karşılık, Schiff bazının indirgenmiş hali Ni2+, Cu2+, Cd2+, Pb2+, Co2+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Fe3+, Cr3+, Zn2+ ve Al3+ gibi çalıştığımız metal iyonlarına hiçbir floresans duyarlılığı göstermemiştir. Sentezlenmiş Schiff bazının farklı numunelerde Zn2+ iyonunun belirlenmesi ve kantitatif analizinde kemosensör olarak kullanılabileceği düşünülmektedir.

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


Y. Yang, Q. Zhao, W. Feng, F. Li Chem Rev. 113(1) (2013) 192-270.

L.E. Kreno, K. Leong, O.K. Farha, M. Allendorf, R.P. V. Duyne, J.T. Hupp Chem Rev. 112(2) (2012) 1105-1125.

V.C. DaSilveira, J.S. Luz, C.C. Oliveira, I. Graziani, M.R. Ciriolo, A.M.D.C. Ferreira J. Inorg. Biochem. 102(5-6) (2008) 1090–1103.

Y. Li, Z. Yang Inorg. Chim. Acta 362 (2009) 4823–4831.

P.G. Cozzi Chem. Soc. Rev. 33 (2004) 410–421.

S. Issaadi, T. Douadi, A. Zouaoui, S. Chafaa, M.A. Khan, G. Bouet Corros. Sci. 53 (2011) 1484–1488.

L.Yang, W.Zhu, M. Fang, Q. Zhang, C. Li Spectrochim. Acta Part A: Mol. Biomol. Spectrosc. 109 (2013) 186–192.

V.K. Gupta, A. K. Singh, L.K. Kumawat Sensor Actuator B: Chemical 195 (2014) 98–108.

R. Azadbakht, T. Almasi, H. Keypour, M. Rezaeivala Inorg. Chem. Commun. 33 (2013) 63–67.

N. Roy, A. Dutta, P. Mondal, P.C. Paul, T.S. Singh J. Lumin. 165 (2015) 167–173.

H. Chen, R. Guan, D. Cao, Z. Liu, Y. Sun, L. Ma, K. Wang, Y. Shan Mater. Lett. 122 (2014) 70–73.

Ö. Kahraman Gıda 36(4) (2011) 241-248.

İ. Durmuş, A. Eryavuz Kocatepe Vet J 5(2) (2012) 35-41

R. Azadbakht, H. Keypour Spectrochim. Acta A Mol. Biomol. Spectrosc. 85(1) (2012) 293-297.

N. Roy, H.A.R. Pramanik, P.C. Paul, S.T. Singh J. Fluoresc.24 (2014) 1099–1106.

P.S. Hariharan, S.P. Anthony Anal. Chim. Acta 848 (2014) 74-79.

T.S. Singh, P.C. Paul, H.A.R. Pramanik Spectrochim. Acta A Mol. Biomol. Spectrosc 121 (2014) 520-526.

V.K. Gupta, A.K. Singh, L.K. Kumawat Sensor Actuator B: Chemical 204 (2014) 507-514.

C. Yuan, X. Liu, Y. Wu, L. Lu, M. Zhu Spectrochim. Acta A Mol. Biomol. Spectrosc 154 (2016) 215-219.

M. Hosseinia, Z. Vaezib, M.R. Ganjalic, F. Faridbodd, S.D. Abkenara, K. Alizadehe, M. Salavati-Niasarif Spectrochim. Acta A Mol. Biomol. Spectrosc 75(3) (2010) 978–982.

B. Zeybek, B. Meltem Ates¸ F. Ercan, M. Levent Aksu, E. Kılıç¸O. Atakol. J. Therm. Anal. Calorim. 98 (2009) 377-385

B. Meltem Ateş, B. Zeybek, M. Aksu, Ü. Ergun, F. Ercan, M. Levent Aksu, O. Atakol. Z. Anorg. Allg. Chem. 636 (2010) 840-845.