Manyetik Yataklı Güneş Motoru Tasarımı ve Aydınlık Düzeyi – Hız Karakteristiğinin Belirlenmesi

Gökhan Altıntaş, Ahmet Kubilay Atalay, Derya Ahmet Kocabaş, Mehmet Onur Gülbahçe
3.085 982

Öz


Günümüzde elektrik motorları günlük hayatın gereksinimlerini karşılamak amacıyla hemen hemen her alanda kullanılmaktadır. Endüstriyel uygulamalara yönelik olarak üretilen birçok elektrik motoru olduğu gibi eğitim ve araştırma amaçlı olarak üretilen elektrik motorları da bulunmaktadır. Manyetik yataklı güneş motoru da bunlardan birisidir. Bu çalışmada manyetik olarak yataklanmış ve enerji ihtiyacını üzerindeki güneş gözeleriyle karşılayan bir elektrik motorunun tasarım ölçütleri açıklanmış, bu ölçütlere göre motor imalatı gerçekleştirilmiştir. Motorun doğal ışık kaynağı olan güneş altındaki performansı değerlendirildikten sonra yapay ışık kaynağı kullanılarak motor üzerindeki aydınlık düzeyi ile motorun hızının değişimi ölçülerek aydınlık düzeyi – hız karakteristiği elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.


Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


J.S. Chapman, Electric Machinery Fundamentals, 4. Baskı, McGraw Hill, (2005)

A.E. Fitzgerald, C. Kingsley, Jr., (S.D. Umans), Electric Machinery, 6. Baskı, McGraw-Hill, (2002)

N. Güzelbeyoğlu, Elektrik Makinaları 1-2, Birsen Yayınevi, (2005)

D.M. Chapin, Bell System Science Experiment No. 2: Energy from the Sun, 4.Baskı, Waverly Press,, (1962)

Z. Novák and M. Hofreiter, Mendocino motor and a different approaches to its control, MECHATRONIKA, 2012 15th International Symposium, Prag – Çek Cumhuriyeti, (2012), pp. 1-6.

H. Mitterhofer, E. Marth, G.Bramerdorfer, Aufbau eines Mendocino-Motors, Yüksek Lisans Tezi, Johannes Kepler Üniversitesi, Linz – Avusturya, (2010)

T. Rachcha, A. Gaikwad, N. Dhopare, Magnetically Levitated Solar Motor, 2015 2nd International Conference on Computing for Sustainable Global Development (INDIACom), Yeni Delhi – Hindistan, (2015), pp. 233-240.

M. Watt, (2011) DOI: 10.1615/AtoZ.s.solar_cells.

R. Mesenger, J. Ventre, Photovoltaic Systems Engineering, CRC Press, (2000)