Düzce İli Akçakoca İlçesinin Taşkın ve Rusubat Zararlarından Korunması İçin Kompozit Araç Köprüsü Tasarımı

Ayhan ŞAMANDAR, Ahmet Hakan POLAT, Burak YEŞİL
2.548 1.069

Öz


Ulaşım, insanoğlunun geçmişten günümüze en önemli faaliyetlerinin başında gelmektedir. Ulaşım denildiğinde genel olarak mal, insan ve fikirlerin bir yerden diğerine taşınması anlaşılmaktadır. Ulaşım unsurlarının başında da köprüler gelmektedir. Karayolu köprüleri ülkemizde pek araştırılmamış olmakla birlikte literatür sıkıntısı bulunmaktadır. Bu çalışmada Düzce ili Akçakoca ilçesinde yapılan betonarme-çelik (kompozit) araç köprüsü tasarımı ve hesapları yapılmıştır. Hesaplarda AISC ve AASHTO [6] dikkate alınmıştır. Türkiye’deki tüm köprüler değerlendirildiğinde Türkiye’de 2013 yılı itibari ile toplamda 7144 köprüden 6833 tanesi betonarme, 261 tanesi çelik ve 50 tanesi taş köprüdür. Yani 2013 yılı itibari ile ülkemizdeki köprülerin %95.65’i betonarme, %3.65’i çelik ve %0.69’u taş köprüdür. Köprü ayakları istinat duvarı şeklinde betonarme olarak tasarlanmıştır. C20 betonu kullanılmıştır. Köprü taşıyıcı kirişleri çelik profil HE500B ve HE400B olarak tasarlanmıştır. Deprem ve araç yükleri dikkate alınarak SAP2000 yazılımında hesaplar yapılmıştır [7]. Hesaplar sonrasında elemanlarının uygun olduğu, değerleri sağladığı tespit edilerek yerinde uygulanmıştır. Hesaplar detaylı olarak sunulmuştur.


Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


T. Erol, Ulaşım Coğrafyası, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Yayınları, 85, İstanbul, (1987).

T. Gülgün, Taş Köprülerimiz, Karayolları Genel Müdürlüğü, 237, Ankara, (1978).

G. Murat, T. Gülsün, S. Metin, Türkiye’nin Köprüleri: Bir Kültür Öğesi Olarak Köprü, Koç Allianz Hayat Sigorta Yayını, İstanbul, (2000).

İ. Fügen, Osmanlılara Kadar Anadolu Türk Köprüleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, 244, Ankara, (1978).

Anonim, http://www.kgm.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 25th of May, 2015).

American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO), Load and Resistance Factor Design (LRFD) Bridge Design Specifications, Third Edition, Washington, D.C., (2004).

CSI, SAP2000 V.17, Integrated finite element analysis and design of structures basic analysis reference manual, Berkeley, California (USA), (2015).

Türk Standartlar Enstitüsü, TS 500, Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları, TSE, Ankara, (2000).

Türk Standartlar Enstitüsü, TS 648, Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, (1980).