Ev Tipi Soğutucuda Yağ Hazneli Kondenserin Sistem Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Erdoğan KILIÇASLAN, Bahadır ACAR, Mehmet ARICIOĞLU
2.457 973

Öz


Soğutma ve soğutma teknolojisine olan ihtiyacın hızla artığı günümüzde soğutma sistemlerinden birçok alanda yararlanılmaktadır. Bununla birlikte günümüzde artan enerji ihtiyacına bağlı olarak soğutma sistemlerinden verimli bir şekilde yararlanma ve enerji tasarrufu sağlamak oldukça önem kazanmaktadır. Ev tipi soğutucularda sistemin verimini artırmanın bir yolu da kondenser kapasitesinin artırılmasıdır. Bu çalışmada ilk olarak doğal taşınımlı telli-boru tip kondenserin performans testi yapılmıştır. Daha sonra kondenser bir tankının içine yerleştirilerek tankın içeresine sırasıyla 2.5, 5, 7.5 ve 10 lt miktarlarında nebati yağ eritilip doldurulmuş ve sistemin performans testleri yapılmıştır. Bu çalışmada ev tipi soğutucu on-off olarak 2 saat boyunca çalıştırılmıştır ve ölçümler 5’er dakika aralıklarla alınmıştır. Yağ soğutmalı kondenserde yağ miktarı artıkça kondenser performansının arttığı ve enerji tüketiminin azaldığı tespit edilmiştir. Hava soğutmalı kondenser kullanarak yüksüz çalıştırıldığında STK değeri 2.38 ve enerji tüketimi 110 Wh iken, yağ soğutmalı kondenser 10 lt yağ doluyken STK değeri 2.72’ye çıkmış ve enerji tüketimi ise 50 Wh’e inmiştir. Hava soğutmalı kondenser kullanarak yüklü çalıştırıldığında STK değeri 2.13 ve enerji tüketimi 120 Wh iken, yağ soğutmalı kondenser 10 lt yağ doluyken STK değeri 2.58’e çıkmış ve enerji tüketimi ise 60 Wh’e inmiştir. 


Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


M. Kadayıfçı, Bacalı doğal taşınımlı yoğuşturucunun ev tipi soğutucuların performansına etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi, Karabük-Türkiye, (2011).

R.A. Clark, R.N. Smith, M.K. Jensen, An experimental study of waste heat recovery from a residential refrigerator, Energy Conversion Engineering Conference Proceedings of the 31st Intersociety, Washington-ABD, (1996) 1887.

C. Wen-Long, M. Bao-Jun, L. Yi-Ning, H. Yong-Hua, Y.A. Xu-Dong Energy 36(10) (2011) 579.

A. Akdoğan, Bir soğutma sistemindeki kondenser kapasitesinin değiştirilmesinin enerji ve ekserji analizleri ile incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak-Türkiye (2007).

G. E. Stinson, C.J. Stuman, D.J. Warburton, Journal of Agriculture Engineering 36(4) (1987) 275.

H.W. Alex, J.W. Jones Applied Energy 57(4) (1997) 271.

M. Goto, S. Ohuchinda, T. Agata, A energy saving methodology for arge air-conditioning systems-performance of an additional condenser and its application to a hot water supply, In proceedin4gs of international symposium on ecotopic science, Kopenhang-Danimarka, (2007) 189.

S.N. Sapali, S.M. Pise, A.T. Pise, D.V. Ghewade (2014) DOI: 10.1016/j.csite.2014.09.003.

Patil, P. A. Experımental Heat Transfer 25(2) (2012) 77.

J.Tissot , P. Boulet, F. Trinquet, L. Fournaison, M. Lejeune, F. Liaudet Int. Jour. of ref. 38(2) (2014) 93.

E. Hajidavalloo, H.Eghtedari Int. Jour. of Ref. 33(5) (2010) 982.