Bisiklet Ulaşımı Planlaması Bilecik Örneği

Hasan BOZKURT
3.330 826

Öz


Bu çalışmada, dünyada önemli bir ulaşım türü olarak kabul edilen bisiklet ulaşımının Türkiye’deki planlama sürecini, uygulama şartlarını Bilecik örneğinde açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmada ilk olarak, Türkiye’de bisiklet planları ya da ulaşım planları içinde bisikletle ilgili düzenleme önerileri araştırılmıştır. Türkiye’de bisiklet planları ya da ulaşım planları içerisinde bisiklet için ayrılmış özel bölümler son derece az ve kısıtlıdır. Bununla birlikte bisiklet ulaşımının diğer alternatif ulaşım türleri arasındaki yerine değinilmiş, Türkiye’deki ve dünyadaki çeşitli uygulamalar incelenmiş ve diğer ulaşım türlerini tamamlayıcı yönleri belirtilmiştir. Çalışmada Bilecik’te ulaşım planları içinde bisiklet kullanımının yaygınlığı araştırılmış ve yapılması planlanan yatırımlar ve çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Bilecik kent merkezinde bisiklet kullanımına etki eden faktörler araştırılmıştır. Çalışma alanı olarak kent merkezinde zor bir topografyanın olması bisiklet kullanımını zorlaştırmaktadır. Bunun yanı sıra kent merkezi ile mesire alanları ve üniversite yerleşkesinin şehir dışında olması bisiklet kullanımı için önemli bir gereksinim ortaya koymuştur. 

Çalışmada, kentsel ulaşım planında bisiklet ulaşımı ile ilgili alınması gereken kararlara planlamada nelere dikkat edilmesi gerektiği ortaya koyulmuştur. Araştırmanın hedefi, özellikle çağdaş ulaştırma politikalarının bir parçası olan bisiklet kullanımının artırılmasına yönelik engellerin belirlenmesi, bunu ortadan kaldıracak önerilerin ortaya konmasıdır


Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


T. Hyodosuzuki, K. Takahashi Pedestrian and Bicycle Transportatıon Research (1705) (2000) 70.

Anonim, http:// architecturmuseum.ub.tu-berlin.de (Erişim tarihi: 20th of March, 2015).

H. Kaplan, H. Ulvi, Ekolojik kentsel ulaşımda bisikletin yeri, bu bağlamda Avrupa kentlerinden örneklerin incelenmesi, Dünya Bisiklet Günü Sempozyumu Bildirileri, Konya-Türkiye, (2005) 3.

H. Knoflacher, Fuβgeher- und Fahrradverkehr Planungsprinzipien, Böhlau Verlag, Wien, (1995) 189.

Kontiv 82, Kontinuierliche Erhebung zum Verkehrsverhalten, Tabellenband II, Sozialdata, München. (1984)

G. Lindsey, D.B.L. Nguyen Journal of Urban Planning and Development-ASCE 130(4) (2004) 213.

C. McCahill, N.W. Garrick Transportation Research Record (2074) (2008) 46.

K. Mert, Konya’da bisiklet ulaşımı-planlama ve uygulama sürecinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, G.Ü.F.B.E. Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı, Ankara-Türkiye, (2008).

P. Newman, J.Kenworthy Island Press 82 (1999) 3.

E. Dabbour, S.M. Easa Canadian Journal of Civil Engıneering 35(10) (2008) 1025.

L. Glowacki, W. Tracz Sylwan 152(6) (2008) 44.

M. Özalp Türkiye’de kentsel ulaşım planlaması çalışmalarında benimsenen yaklaşımlar: sorunlar ve çözüm önerileri, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara-Türkiye. (2007).

M. Özalp, E.V. Öcalır ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi 25(2) (2008) 71.

J. Pucher, R. Buehler Transportation Research Record (2074) (2008) 58.

Anonim, http://tüik.gov.tr (Erişim tarihi: 20th of March, 2015).

Anonim, http://bilecik.bel.tr (Erişim tarihi: 20th of March, 2015).

.