Uygulamadaki Beton Parke Taşlarının Mühendislik Özelliklerinin İncelenmesi

Turgut KAYA, Cenk KARAKURT
1.675 618

Öz


ÖZET

Beton kilitli parke taşları, son zamanlarda oldukça yaygın kullanılmaktadır. Özellikle şehir içi yol ve kaldırımlarda, araç park alanlarında, ticari merkezlerde, fabrika çevreleri ve benzeri yerlerde yoğun çalışmalara maruz kalan bölgelerde görülmektedir. Beton kilitli parke taşlarının özellikle standartta belirtilen minimum dayanımın üstünde olması gerekmektedir.

Bu çalışmada, 5 farklı kullanım alanından ve her alan için 12 adet olmak üzere toplamda 60 adet beton kilitli parke taşı temin edilmiştir.  Temin edilen numunelerin TS 2824 EN1338 standardına uygun su emme ve dayanım özellikleri incelenmiştir. Numunelerden elde edilen sonuçlar standartta belirtilen sınır değerlerle karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak bütün guruplarda su emme yüzdeleri standartta belirtilen sınır değerin altında olduğu görülmüştür. Dayanım değerlerinde ise gurup ortalama değerleri standarttın altında fakat yakın değerler elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Beton, Parke taşı, Su emme, Yarmada çekme dayanımı.


Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


A. Tunç, Yol Malzemeleri ve Uygulamaları, 2. Baskı, Nobel Yayıncılık, (2001).

M. Semiz, Beton Kilit Taşlarının Fiziksel Özellikleri ve Alternatif Üretimin Araştırılması, Yüksek Lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye, (2006).

Y. Açıkgöz, Uçucu Küllerin Beton Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanımının Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara-Türkiye, (2008).

M. Filiz, C. Özel, O. Soykan, Y. Ekiz Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 6 (2) (2010) 57-72.

C. S. Poon, D. Chan Construction and Building Materials 20 (8) (2006) 569-577.

T.R. Naik, S.S. Singh, B.W. Ramme ACI Materials Journal 95 (4) (1998) 454–462.

T.R. Naik, S.S. Singh, R.N. Kraus, B.W. Ramme American Concrete Institute SP-199 (2001) 163–184.

İ. Yüksel, Ö. Özkan, T. Bilir ACI Materials Journal 103 (3) (2006) 203-208.

D. Gökhan, O. Şimşek Türk Bilim Araştırma Vakfı Bilim Dergisi 1(1) (2008) 1-6.

TS 2824 EN1338/AC: Zemin döşemesi için beton kaplama blokları – Gerekli Şartlar ve Deney Metotları, TSE, Ankara-Türkiye, (2009).