Çelik Lif Katkılı Beton Yol Kaplamalarının Özellikleri

Hasan BOZKURT, Cenk KARAKURT
2.822 971

Öz


Beton yol teknolojilerinde lif katkılarının kullanılması birçok araştırmanın konusu olmuştur. Çelik liflerle donatılmış betonun zayıf olan özelliklerini güçlendirerek, tokluk, darbe, kavitasyon ve ilk çatlak dayanımlarında önemli artışlar sağlamaktadır. Çelik lif katkılı beton kaplamalar normal kaplamalara göre ekonomik oluşu, kolay işlenebilirliği ve teknik avantajlarından dolayı, günümüzde, yol ve köprü kaplamalarında da uygulama alanı bulmuştur. Bu çalışmada, çelik tel donatılı betonların (ÇTDB) özellikleri, uygulama alanları ve dizayn kriterleri anlatılmakta hazırlanan referans beton yol kaplamasının özelliklerinden bahsedilmektedir.

Bu çalışmamızda TS 802 beton karışım hesaplarına ve TS 10515 çelik tel katkılı beton kaplama tasarımına göre Beton serilerinin üretiminde, en büyük tane çapı 22 mm olan 3 farklı agrega grubu kullanılmıştır. Çimento dozajı 390 kg/m3, su/çimento oranı 0.45 ve 0.53  olarak  2 farklı karışım hazırlanmıştır. Karışımlarda iki farklı karışım dizaynına ve su/çimento oranına göre  (kontrol) numunesi, 15, 30 kg/m3 olarak 3 farklı lif içeriğinde olmak üzere toplam 6 farklı seri beton kaplama dizayn numunesi üretilmiştir. Hazırlanan bu karışımlara taze beton deneyleri ve sertleşmiş beton deneyleri yapılarak karşılaştırmaları sunulmuştur.


Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


C. Johnston, P.Carter Transportation research Record (1226) (1989) 7.

N. Krstulovic-Opara, A.R.Haghayeghi et.al. Materials Journal 92(6) 669.

P. Song, S.Hwang Construction and Building Materials (18) (2004) 669.

P. Sorooshian, Z. Bayasi ACI Materials Journal 88(2) (1991) 53.

İ.B. Topçu, A.R. Boğa Beton Prefabrikasyon Derg.. (73) (2004) 13.

İ. Topçu, A.R. Boğa Osmangazi Müh.-Mim.Fak.Dergisi 18(2) (2005) 14.

Use of Conventional and High performance Steel Fiber reinforced Concrete for bridge deck overlay.ACI 92-M69

Song, P.S. and Hwang, S. 2004. “Mechanical Properties of High-Strength Steel Fiber-Reinforced Concrete”, Construction and Building Materials 18, 669–673.

Sorooshian, P. and Bayasi, Z. 1991. “Fiber Type Effects on The Performance of Steel Fiber Reinforced Concrete”, ACI materials Journal, Technical Paper, March-April, Vol. 88, No. 2, pp. 53-60.

Topçu, İ. B. ve Boğa, A. R. 2004. “Prefabrik Beton Borularda Çelik Liflerin Kullanımı”, Beton Prefabrikasyon Dergisi, Sayı : 73, ss. 13-20.

Topçu, İ. B. ve Boğa, A.R. 2005. “Uçucu kül ve Çelik Liflerin Beton ve Beton Borularda Kullanımı”, Osmangazi Üniversitesi, Müh.-Mim. Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 2, ss. 1-14.