Bina Enerji Analiz Yazılımlarının HVAC Sistemlerindeki Hatalarını Azaltmak Ve Gerçek Zamanlı Verimlilik Hesabı İçin Geri Besleme Sistemi Geliştirilmesi

Ersen KURU, Yavuz ÖZER
2.822 1.241

Öz


Geçmişte HVAC sistemlerinin altyapı ve teknik yeterliliklerinin konfigürasyonu sorundu. Gelişen mekanik, elektrik-elektronik ve bilgisayar teknolojisiyle bu sorunların yerini daha verimli nasıl kullanılabileceği sorusu yer almıştır. Bu tür sistemleri verimli kullanabilmemiz için de mutlaka somut ölçümler yapılmalıdır. Çünkü ölçemediğimiz durumları verimli yönetmemiz söz konusu olamaz. Bina enerji hesaplama yazılımları tasarım aşamasında fikir vermesi için oldukça büyük öneme sahiptir. Fakat geri besleme olarak herhangi bir somut ölçümsel denetim mekanizmaları bulunmamaktadır. Bina otomasyonu, özellikle de HVAC sistemlerinin verimlilik düzeylerinin denetlenmesi için mutlaka geri beslemesi bulunan sistemlerden bilgi alınması gerekmektedir.  Bu çalışmada mevcut HVAC otomasyon sistemlerinin enerji verimlilikleri güvenilirlik düzeyleri ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi için yapılması gereken geri besleme sistemleri hakkında çalışmalar yapılmıştır.


Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


J. Cho, S. Shin, J. Kim, H. Hong (2014) DOI: 10.1016/j.optcom.2010.04.035.

L. Lombard, J. Ortiz, I. Maestrec, J. Coronel (2012) DOI: 10.1016/j.enbuild.2011.12.039.

G. Ünlü, Sürdürülebilir binalar için HVAC sistemleri seçimi, tasarımı ve enerji analizi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara-Türkiye, (2010)

H A Gabbar, F. Musharavati, S. Pokharel (2014) DOI: 10.1016/j.egypro.2014.12.430

G. Harputlugil, Enerji Performansına Dayalı Tasarımda Analiz ve Simülasyon 6(1) (2011) 1.

M. Fasiuddin, I. Budaiwi (2011) DOI: 10.1016/j.enbuild.2011.09.004

B. P. Pitt, Applications of Data Mining T echniques to Electric Load Profiling, Doktora Tezi, Manchester Üniversitesi, Manchester-İngiltere, (2000)

C. Dullinger, W. Struckl, M. Kozek (2015) DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2014.11.065

C. P. Quagliaa, N. Yu, A. P. Thrall, S. Paolucci (2014) DOI: 10.1016/j.enbuild.2014.07.063

J. A. Orosaa, A. C. Oliveira (2011) DOI: 10.1016/j.advengsoft.2011.05.028

P. M. Ostendorp, G. P. Henze, C. D. Corbin, B. Rajagopalan, C. Felsmann (2011) DOI: 10.1016/j.buildenv.2010.08.004

A. Afram, F. Sharifi (2015) DOI: 10.1016/j.apenergy.2014.10.026

L. Lombard, J. Ortiz, J. Coronel, R. I. Maestre (2011) DOI: 10.1016/j.enbuild.2010.10.025

D. Crawley, J. Hand, M. Kummert, B. Griffith (2008) DOI: 10.1016/j.buildenv.2006.10.027

M. A. Aktacir, B.Yenigün, E.Yaka, Bina Enerji Yazılımları ve Soğutma Yükü Hesabı İçin WEB Tabanlı Bir Yazılım, 1. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu, Balıkesir-Türkiye (2012)

E. Karakış, Enerji Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Aylık Enerji İstatistikleri Raporu-12, Aralık 2014

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, Binalarda Enerji Kimlik Belgesi Uygulamaları Raporu, 2012

C. D. Şahin, G. Gökçe, Z. D. Arslan, Bina Enerji Performansı Simülasyonlarının Geçerliliği: Bestest Prosedürü, 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir-Türkiye, (2013) 935.

G. G. Akkurt, C. D. Şahin, S. Takan, Z. D. Arsan, TTMD Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Klima, Yangın ve Sıhhi Tesisat Dergisi 88 (2013) 23

L. P. Lombard, J. Ortiz, I. Maestre, F. Coronel (2012) DOI: 10.1016/j.enbuild.2011.12.039

G. Escriva (2011) DOI: 10.1016/j.enbuild.2011.08.006

T. M. Ke, H. C. Yeh, J. T. Jian (2013) DOI: 10.1016/j.enbuild.2013.02.012

A. Dombaycı, H. Bayrakçı, A. Özgür, Süleyman Demirel Üniversitesi Journal of Naturel and Applied Sciences, 13(3) 2009 301

Ş. Demirbaş, S. Bayhan, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 24(3) 2009 461

A. Tokuç, DEÜ Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 5(3) 2009 20

A. Avgelis, A. M. Papadopoulos (2009) DOI: 10.1016/j.enbuild.2009.02.011

O. S. Asfour, E. S. Alsthawaf (2015) DOI: 10.1016/j.enbuild.2015.01.030

J. A. Angulo, J. J. Díez, J. A. Tevar, M. R. Heras (2015) DOI: 10.1016/j.enbuild.2014.09.062

N. A. Sadeghifam, M. S. Zahraee, M. M. Meynagh, I. Kiani (2015) DOI: 10.1016/j.enbuild.2014.10.052

S. Yılmaz, M. Görmemiş, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(3) 2006 359