Doğadan Esinlenen Optimizasyon Algoritmaları ve Optimizasyon Algoritmalarının Optimizasyonu

Pakize ERDOĞMUŞ
5.030 1.868

Öz


Matematiksel olarak Optimizasyon,  bir yada daha fazla bağımsız değişkene sahip olan bir fonksiyonun verilen kısıtlayıcı şartlar altındaki en iyi çözümünü arama işlemi olarak tanımlanabilir.  Optimizasyon problemlerini çözmek için sezgisel optimizasyon algoritmaları ve klasik çözüm yöntemleri mevcuttur. Ancak son yıllarda özellikle doğal süreçlerden esinlenilmiş birçok optimizasyon algoritması geliştirilmiştir. Doğadaki birçok canlı sahip oldukları kusursuz tasarımlarıyla var olan kaynakları minimum kullanarak, maksimum performans elde etmeyi başararak en zorlu şartlarda bile hayatta kalmayı başarmıştır. Canlıların koordineli hareket ederek özellikle yiyecek bulmada gösterdikleri zeka, “sürü zekası”(swarm intelligence) olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada özellikle son yıllarda geliştirilen ve doğadan esinlenen optimizasyon algoritmaları, bu algoritmaların uygulama alanları ve performans analizleri incelenmiştir. 


Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


J.H Holland Adaptation in Natural and Artificial Systems University of Michigan Press, Ann Arbor, Michigan (1975)

D.E Goldberg Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning Addison-Wesley, Reading, MA (1989)

http://apps.webofknowladge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&SID=N2j2zzcxZelCvVdCRdO&search_mode=GeneralSearch.( Son Erişim tarihi:03.01.2016)

S. Kirkpatrick, C.D. Gelatt, M.P. Vecchi Optimization By Simulated Annealing Science 220( 4598) (1983) 671-680.

C. Blum Ant colony optimization: Introduction and recent trends Physics of Life Reviews 2(4)(2005) 353-373.

M. Dorigo Optimization Learning And Natural Algorithms Ph.D. Thesis, Politecnico Di Milano, Italy, (1992).

M. Dorigo, C. Blum, Ant colony optimization theory: A survey Theoretical Computer Science, 344(2–3)( 2005) 243-278.

K. Socha M. Dorigo Ant colony optimization for continuous domains European Journal of Operational Research 185(3)(2008)1155-1173.

J. Kennedy, R. Eberhart Particle swarm optimization IEEE Conference: 1995 IEEE International Conference on Neural Networks(ICNN95) , PROCEEDINGS, (1-6) ( 1942-1948 (1995)

D. Karaboga, B. Basturk On the Performance of Artificial Bee Colony (ABC) Algorithm, Applied Soft Computing 8 (1) (2008) 687–697.

C. Öztürk, E. Hançer, D. Karaboğa(2014) doi:http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.00459

http://www-optima.amp.i.kyoto-u.ac.jp/member/student/hedar/Hedar_files/TestGO_files/

Page422.htm. (Erişim Tarihi:04.01.2016)

A. Yurtkuran, E. Emel(2015) http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2015.09.064.

Y. Wenchao, Z.Yinzhi, G. Liang, L. Xinyu, M. Jianhui(2016) http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2015.09.031.

A.N.K. Nasir, M.O. Tokhi, N.M.A. Ghani(2015) http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2014.09.010.

M. Aziz, M. Tayarani (2014) http://dx.doi.org/10.1016/j.engappai.2014.07.021.

L. Wang, H. Ni, R. Yang, P. M. Pardalos, X. Du, M. Fei(2015) http://dx.doi.org/10.1016/j.ins.2015.05.022.

X. Geng, Z. Chen, W. Yang, D. Shi, K. Zhao (2011) http://dx.doi.org/10.1016/j.asoc.2011.01.039.

A. H. Karami, M. Hasanzadeh(2015) http://dx.doi.org/10.1016/j.compeleceng.2014.12.014.

M. K. Naik, R. P.(2016) http://dx.doi.org/10.1016/j.asoc.2015.10.039.

T. Zhang, T. Hu, X. Guo, Z. Chen, Y. Zheng (2013) http://dx.doi.org/10.1016/j.knosys.2013.07.015.

S. Sarafrazi, H. Nezamabadi-pour, S. Saryazdi (2011) http://dx.doi.org/10.1016/j.scient.2011.04.003.

Z. Li, W. Wang, Y. Yan, Z. Li (2015) http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2015.07.043.

H. Garg (2016) http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2015.11.001.

M. Toksari(2016) http://dx.doi.org/10.1016/j.ijepes.2015.12.032.

S. Sarafrazi, H. Nezamabadi-pour, S. R. Seydnejad (2015) http://dx.doi.org/10.1016/j.jksuci.2014.10.003.

M. Metlicka, D. Davendra (2015) http://dx.doi.org/10.1016/j.swevo.2015.03.002.

M. Ghasemi, S. Ghavidel, E. Akbari, A.A. Vahed(2014) http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2014.06.026.

X. Yuan, J. Zhao, Y.Yang, Y. Wang (2014) http://dx.doi.org/10.1016/j.asoc.2013.12.016.

M. Pluhacek, R. Senkerik, D. Davendra (2015)http://dx.doi.org/10.1016/j.swevo.2015.10.008.

M. Mitić, N. Vuković, M. Petrović, Z. Miljković(2015) http://dx.doi.org/10.1016/j.knosys.2015.08.010.

A. Askarzadeh (2013) http://dx.doi.org/10.1016/j.solener.2013.08.014.

H. Aguiar, O. Junior, M. A. S. Machado(2015) http://dx.doi.org/10.1016/j.procs.2015.07.002.

E. Amiri, S. Mahmoudi(2015) http://dx.doi.org/10.1016/j.asoc.2015.12.008.

F. Gaxiola, P. Melin, F. Valdez, J. R. C., O. Castillo(2016) http://dx.doi.org/10.1016/j.asoc.2015.10.027.

S.Shadmand, B. Mashoufi (2016) http://dx.doi.org/10.1016/j.bspc.2015.10.008.

R.J. Kuo, W.L. Tseng, F.C. Tien, T. W. Liao(2012) http://dx.doi.org/10.1016/j.cie.2012.06.006.

Z. Izakian, M. S. Mesgari, A. Abraham(2016) http://dx.doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2015.10.009.

H. Li, H. He, Y. Wen(2015) http://dx.doi.org/10.1016/j.ijleo.2015.09.127.

C. Ozturk, E. Hancer, D. Karaboga(2015) http://dx.doi.org/10.1016/j.asoc.2014.11.040.

B. Jiang, F. Qiu, L. Wang, Z. Zhang(2013) http://dx.doi.org/10.1016/j.ipm.2015.11.003.

J. Tvrdík, I. Křivý,(2015) http://dx.doi.org/10.1016/j.asoc.2015.06.032.

Y. Ding, X. Fu(2015) http://dx.doi.org/10.1016/j.neucom.2015.01.106.

S. Alam, G. Dobbie, S.U. Rehman(2015) http://dx.doi.org/10.1016/j.swevo.2015.10.003.

T.O. Ting, J. Ma, K. S. Kim, K. Huang(2016) http://dx.doi.org/10.1016/j.asoc.2015.10.054.

C. Wang, D. Mu, F. Zhao, J. W. Sutherland(2015) http://dx.doi.org/10.1016/j.cie.2015.02.005.

P. Cai, Y. Cai, I. Chandrasekaran, J. Zheng(2016) http://dx.doi.org/10.1016/j.autcon.2015.09.007.

E. Rashedi, H. Nezamabadi-pour, S. Saryazdi(2009) http://dx.doi.org/10.1016/j.ins.2009.03.004.

M. Abdechiri, M. R. Meybodi, H. Bahrami(2013) http://dx.doi.org/10.1016/j.asoc.2012.03.068.

V. K. Patel, V. J. Savsani(2015) http://dx.doi.org/10.1016/j.ins.2015.06.044.

H. Abedinpourshotorban, S. M. Shamsuddin, Z. Beheshti, D. N.A. Jawawi (2015) http://dx.doi.org/10.1016/j.swevo.2015.07.002.

A. H. Kashan(2015) http://dx.doi.org/10.1016/j.cor.2014.10.011.

A. Baykasoğlu, Ş. Akpinar(2015) http://dx.doi.org/10.1016/j.asoc.2015.10.036.

A. Baykasoğlu, Ş. Akpinar(2015) http://dx.doi.org/10.1016/j.asoc.2015.08.052.

M.Ghaemi, M.R.Feizi-Derakhshi(2014) http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2014.05.009.

I. Rbouh, A. Ameur El Imrani(2014) http://dx.doi.org/10.1016/j.aasri.2014.05.005.

H. Shah-Hosseini(2012) http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.01.033.

A. Hatamlou(2013) http://dx.doi.org/10.1016/j.ins.2012.08.023.

H. Eskandar, A. Sadollah, A. Bahreininejad, M. Hamdi(2012) http://dx.doi.org/10.1016/j.compstruc.2012.07.010.

H. Shareef, A. Asrul Ibrahim, A. Hussein Mutlag(2015) http://dx.doi.org/10.1016/j.asoc.2015.07.028.

M. Dorigo, V. Maniezzo, A Colorni(1996) doi: 10.1109/3477.484436

T. Stutzle, H.H. Hoos MAX–MIN Ant System Future Generation Computer Systems 16(8)(2000) 889–914.

M. Clerc, M; Kennedy, J. (2002) doi: 10.1109/4235.985692

D. Karaboga, B. Basturk A powerful and efficient algorithm for numerical function optimization: artificial bee colony (ABC) algorithm JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION 39(3)(2007)

W. Pan (2012) http://dx.doi.org/10.1016/j.knosys.2011.07.001.

X. S. Yang, S. Deb (2009) doi: 10.1109/NABIC.2009.5393690

A. H. Gandomi, A. H. Alavi (2012) doi:10.1016/j.cnsns.2012.05.010

K.M. Passino(2002) doi: 10.1109/MCS.2002.1004010

X. S. Yang A New Metaheuristic Bat-Inspired Algorithm International Workshop on Nature Inspired Cooperative Strategies for Optimization (NICSO 2008)Location: Tenerife, SPAIN Date: 2008

X.S. Yang, Firefly Algorithms for Multimodal Optimization, Lecture Notes in Computer Science 5792(2009) 169-178

B.R. Rajakumar, The Lion's Algorithm: A New Nature-Inspired Search Algorithm, Procedia Technology 6(2012) 126-135

S. Mirjalili, S. M. Mirjalili, A. Lewis (2014)http://dx.doi.org/10.1016/j.advengsoft.2013.12.007.

A. Kaveh, N. Farhoudi(2013) http://dx.doi.org/10.1016/j.advengsoft.2013.03.004.

A.R. Mehrabian, C. Lucas(2006) http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoinf.2006.07.003.

S.A. Uymaz, G. Tezel, E. Yel(2015) http://dx.doi.org/10.1016/j.asoc.2015.03.003.

M. D. Li, H. Zhao, X. W. Weng, T. Han(2016) http://dx.doi.org/10.1016/j.advengsoft.2015.11.004.

O. Abedinia, N. Amjady,A.Ghasemi(2014) DOI: 10.1002/cplx.21634

J. J.Q. Yu, V. O.K. Li(2015) http://dx.doi.org/10.1016/j.asoc.2015.02.014

L. Wang, H. Ni, R. Yang, P. M. Pardalos, X. Du, M. Fei(2015) http://dx.doi.org/10.1016/j.ins.2015.05.022.