Kompozit Malzemelerin Ağız, Yüz, Çene Cerrahisinde Kullanımı ve Malzeme Uygunluklarının Belirlenmesi

Arif ÖZKAN, Nalan ŞİŞİK, Uğur ÖZTÜRK
4.602 1.370

Öz


Kompozit malzemeler; belirli bir amaca yönelik olarak en az iki farklı malzemenin bir araya getirilmesiyle meydana gelen malzeme grubudur. Üç boyutlu nitelikteki bu bir araya getirmede amaç, bileşenlerin hiç birinde tek başına mevcut olmayan bir özelliğin elde edilmesidir. Diğer bir deyişle, amaçlanan doğrultuda bileşenlerin daha üstün özelliklere sahip bir malzeme üretilmesi hedeflenmektedir. Gün geçtikçe artan kullanım alanlarına cerrahi işlem ve uygulamalar da eklenmektedir.

 

Bu çalışma ile kompozit malzemelerin ağız, yüz ve çene cerrahisinde kullanımında meydana gelen eğilme ve çekme özelliklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Ayrıca yeni nesil olarak tabir edilen kompozit malzemelerin çene cerrahisi ve yüz doku kaybında detek, ana unsur ve uygulama malzemesi olarak kullanılabilirliği araştırılacaktır. Çene cerrahisinde plak olarak kullanılan metal malzemelerin ve implant üst yapılarının da kompozit malzeme olarak kullanılması durumundaki yeterlilikleri metal grubu olan benzerleriyle karşılaştırılarak mekanik malzeme özellikleri, ömür ve dayanım açısından kıyas yapılacaktır. Böylelikle metal grubu olan benzerlerine göre kullanım alanlarının kompozit malzemeler için genişletilmesi amaçlanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Kompozit malzeme, Ağız ve çene cerrahisi, Mekanik özellikler, Malzeme, İmplant, Plak, Tespit ekipmanları


Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


Şahin Y., Kompozit Malzemelere Giriş, Seçkin Yayıncılık, 1. Baskı, (2006) .

Enderle, J. D., Blanchard, M. S., Bronzino, D. J., Introduction To Biomedical Engineering, (2012).

LEMONS, J.E., Ceramics: Past, Present, and Future, Bone Vol. 19, No. 1 Supliment, 121-128, July (1996).

TAS, A. C., KORKUSUZ, F., TİMUÇİN, M., AKKAS, N., “An Investigation of the Chemical Synthesis and High-Temperature Sintering Behaviour of Calcium Hydroxyapatite (HAp) and Tricalcium Phosphate (TCP) Bioceramics”, Journal of Materials Science, Materials in Medicine (8), 91-96, (1997).

Cömert,Z.Y., Cömert, I.,Bakkaloğlu.A., Toz Metalurjisinde Kullanılan Biyomalzemeler, 11th International Materials Symposium, (2004) 161-165.

GÜMÜŞDERELİOĞLU, M., Tıbbın geleceği biyomalzemeler, Bilim ve Teknik Dergisi, (2002)

GÜMÜŞDERELİOĞLU, M., “Biyomalzemeler”, Bilim ve Teknik, TUBİTAK, Temmuz, (2002).

[3] Park, J.B., Kim, Y.K., Metallic Biomaterials, The Biomedical Engineering Handbook: Second Edition. CRC Press LLC, (2000) .

Çakır, A., “İnsan Vücudunda Kullanılan Metalik İmplantların Dünü ve Bugünü”,8th. Internatıonal Metallurgy and Materials Congrees, (1995), 1131-1137.

PASİNLİ, A., Biyomedikal uygulamalarda kullanılan biyomalzemeler, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, (2004) 25-34.

Anonim www.totaljoints.info/orthopaedic_metal_alloys.htm (Erişim tarihi: 12.05.2010).

CORCES, A., Metallic alloys, Medicine Instant Access to the Minds of Medicine, Section 1 of 11, (2004).

Ulm C., Solar P., Blahaut R. Reduction Of The Compact And Cancellous Bone Substances Of The Edentulous Mandible Acused By Resorbtion. Oral Surg Oral Med Oral Pathol (1992).

http://library.cu.edu.tr/tezler/7131.pdf (Erişim tarihi: 11.05.2010).

University of Aberden, Metallic Instrumentation, Biomaterials-From Concept to Clinic,http://www.abdn.ac.uk/physics/px4007/2004/spinal3.hti , 2004, (Erişim tarihi: 30.04.2006).

Kuhn, T.L.,Biomaterials Introduction to Biomedical Engineering, Third Edition, Elsevier Press, chapter 5. (2012).

KIYICI, İ.A., Plazma Püskürtme Yöntemiyle Üretilen Hidroksiapatit-Cam Kompozit Kaplamaların Karakterizasyonu. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye. (2011).

Buehler, W.J., Gilfrich, J.V., and Wiley, R.C., Effect of low temperature phase changes on the mech. properties of alloys near composition Ti-Ni, Jour. Appl. Phys. 34, (1963).

Duerig, T.W., Melton, K.N., Stockel, D., and Wayman, C.M., Engineering Aspects of Shape Memory Alloys, Butterworth-Heinemann, London, Eds. (1990) .

Anonim http://www.drhowardweeks.com>, (Erişim tarihi:12.01.2014).

Anonim http://admet.com/blogposts/astm-f2516-tension-testing-of-nitinol-how-to-guide/>, (Erişim tarihi:12.01.2014).

Hench, L.L., Splinter, R.J., Allen, W.C. ve Greenlee T.K., 1971, Bonding Mechanisms at the Interface of Ceramic Prosthetic Materials, J. Biomed. Mater. Res., 2 , 117-141.

Hench, L.L., 1991, “Bioceramics: From Concept to Clinic”, J. Am. Ceram. Soc., 74, 1487-1510.

Anonim http://www.scribd.com/doc/25023282/Biyoseramik-Malzemeler (Erişim tarihi: 10.05.2010).

Jordan, D.R., Mawn, L.A., Brownstein, S., McEachren, T.M., Gilberg, S.M., Hill, V., Grahovac, S.Z., Adenis, J.P., The bioceramic orbital implant: a new generation of porous implants, Ophthal. Plast. Reconstr. Surg.,16, 5, 347-355, (2000).

Anonim http://www.bioeye.com (2000).

Anonim http://openi.nlm.nih.gov/detailedresult.php?img=3257425_or-2011-2-e16-g002&req=4>, (Erişim tarihi 26.02.2014).

Lee, H.B., Khang, G. And Lee, J.H., Polymeric Biomaterials, The Biomedical Engineering Handbook: Second Edition. CRC Press LLC, (2000).

Ayhan, H., Biyomalzemeler, Hacettepe Üniversitesi, Bilim Teknik Dergisi, (2002), 17.

Ramakrishna S., Biomedical applications of polymer composite materials, Composite Science and Tech., Vol. 61 P: (2001).

Anonim http://www.frmtr.com/biyoloji/1002705-biyomalzeme-bilimi.html (Erişim tarihi: 10.05.2010).