Kentsel Morfolojinin Geleneksel Bir Sokak Dokusunu Şekillendirmesi: Kurşunlu Cami Sokak

Hasan ÜNVER
3.470 1.113

Öz


İnsanoğlunun doğal çevresini değiştirme yöneliminin en önemli ayağı olan kentleşme, gelişimini insan ve medeniyetin ivmesi ile doğru orantılı olarak sürdürmektedir. İnsan sürekli olarak doğayı değiştirmeye çalışmakta ve doğanın değiştiremeyeceği dinamikleri de kendine çıkış noktası olarak almaktadır. Topografik oluşumları ortadan kaldırmak imkânsız olmakla birlikte insan, yerleşimlerini mevcut topografik verilere ayak uydurarak oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle topografya ne isterse ona uyarak, ama son sözü gene kendine göre doğaya attığı rötuşlarla insan söylemektedir. Konut ve yerleşimlerin temel özelliklerini güneş, rüzgâr, manzara ve benzeri ölçütler şekillendirir, tabir yerindeyse “customize” eder.

Bu çalışmada değiştirilemez doğal veriler doğrultusunda şekillendirilen ana aksların, insan istekleri doğrultusunda nasıl öznelleştiği ile geleneksel kent dokusunun bileşenleri sınır bağlamında irdelenip bu bileşenlerin morfolojik girdilerinden bahsedilerek bu şekillendiriliş, tarihi bir doku olan Odunpazarı bölgesinin en önemli turistik akslarından biri konumundaki Kurşunlu Cami Sokak özelinde irdelenecektir.


Tam metin:

PDF ÖZET