Bulanık Mantık ve Arduino Kullanarak Step Motorun Hız Kontrolü

Yusuf Altun, Zuhal ÖZTÜRK, Hasret ÖZÜBERK
5.492 1.175

Öz


Bu çalışmada endüstriyel ve elektronik uygulamalarda ve robot teknolojilerinde kullanılan step motorun hız kontrolü gerçekleştirilmiştir. Tasarımda kullanılan Arduino IDE kod editörü ve derleyici olarak görev yaparak, derlenen programı karta yükleme işlemini sağlamıştır. Encoder sayısal bir elektrik sinyali üreten elektromekanik bir cihaz olması özelliğinden dolayı motorun kaç tur attığını algılamak için çalışmada yer verilmiştir. Hesaplama sonuçlarının listelendiği ekran olarak 2x16 display(LCD) ekran kullanılmıştır. Devreye eklenen butonlar ile hız artırma ve azaltma sağlanmıştır. Doğru malzeme seçimi modellenmesi ardından c programlama dili ve gerekli platformlar kullanılmıştır. Ares devre şeması proteus isis programı ile oluşturulmuştur. Gerekli işlemler yapılarak bakır plaket üzerine yapıştırılmıştır. Sanal ortamda denenen devre kablo ve test aşamalarının tamamlanmasıyla gerçek ortama geçirilmiştir. Bu sayfa bulanık mantık kullanılarak, girişe uygulanan işaret ile birlikte istenilen çıkışı veren step motor hız kontrolünü anlatmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Arduino, Step Motor, Bulanık mantık, Encoder


Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


L.A. Zadeh IEEE Transactions on Systems, and Cybernetics 3(1) (1973).

T.A. Khan, S.N. Adnan, M.H. Hany, Speed control of hybrid stepper motor by using an adaptive neuro fuzzy inference system, IEEE 2014 6th International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence, (2014).

A.S. Gong, B. Bin He, LabVIEW-base automatic rising and falling speed control of stepper motor, IEEE International Conference on Electrical Machines and Systems, (2009).

J.T. Boys IEE Journal on Electric Power Applications 2(1) (1979) 27.

M. Bendjedia, Y. Ait-Amirat, B. Walther, A. Berthon, European Conference on Sensorless control of hybrid stepper motor, Power Electronics and Applications, (2007) 1.

H. Shuanghui, L. Yong, H. Minghui, Study on a novel absolute magnetic encoder, IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics, (2009) 1773.

M. Zile, DC şönt motorun bulanık mantık ile hız kontrolü, III. Otomasyon Sempozyumu, Denizli-Türkiye, (2005).

İ. Coşkun, M.F. Işık Otomasyon Dergisi (3) (2009) 232.

F. Kös, K. Kaplan, H.M. Ertunç, PID ve bulanık mantık ile DC motorun gerçek zamanda STM32F407 tabanlı hız kontrolü, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, (2013) 26.

G. Lastovicka-Medin, M. Petric, Embedded lab: Arduino projects in science lessons, 4th Mediterranean Conference on Embedded Computing, (2015) 284.

C. Taşdemir, Arduino, Dikeyeksen Yayıncılık, (2012).

I. Kardan, A. Akbarzadeh, K. Kamali, Low speed control of AC servo motors in no-load condition, RSI/ISM International Conference on Robotics and Mechatronics, (2014).

V. Chitra, R.S. Prabhakar World Academy of Science, Engineering and Technology 23 (2006) 17.

L.A. Zadeh Information Sciences 8 (1975) 199.