Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'a Göre Riskli Yapı Tespitinde Karşılaşılan Uygulama Problemlerinin Vaka Tabanlı İncelenmesi: Tekirdağ İli Örneği

Latif Onur UĞUR, Yeşim ALİEFENDİOĞLU, Murat SAKA
3.321 1.011

Öz


Kentler karmaşık ve dinamik sistemlerdir: zamanla gelişmekte ve dönüşmektedirler. Ekonomideki değişimler veya ekonomik düzenin değişmesiyle kentsel alanlarda bir takım değişimler ve dönüşümler yaşanmaktadır. Kentsel dönüşüm uygulamaları da kentsel alanlarda yapısal bir değişimi de ifade etmektedir. Aynı zamanda, kentlerdeki farklı sosyal, fiziksel, siyasal ve ekonomik değişimlerden dolayı, köhneme ve çöküntü bölgeleri oluşmakta ve bu alanlar dönüşüm çalışmalarıyla yeniden canlandırılmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve uygulama yönetmeliğinin Riskli Yapıların Belirlenmesi ile ilgili hükümlerinin uygulanması esnasında karşılaşılan problemler incelenmiştir. Bu kanun ve uygulama yönetmeliğinin yeni hazırlanmış olması sebebiyle uygulama esnasında birçok konuda sorunlarla karşılaşılmaktadır. Çalışmada Riskli Yapı Tespit Raporları hazırlama süreci tarif edilerek, Tekirdağ ilinde uygulama süreçleri boyunca yaşanılan sorunlar tespit edilmiştir. Sürece tesir eden olumsuzlukların çözümü üzerine öneriler geliştirilmiştir.


Tam metin:

PDF ÖZET