Yol Aydınlatmasında Flicker Etkisi Esaslı Direk Açıklığı Tespiti

Nazım İMAL, Beşir TAŞKAN
1.588 520

Öz


Yol aydınlatmasında, aydınlatma seviyesi ve kullanılan ışık rengi niteliği kadar, aydınlatmanın bir diğer önemli kriteri olan flicker etkisi de önem taşır. Flicker etkisinin, yaygın olarak alternatif akımın periyodik değişimi ya da sürücü devrelerin anahtarlama özelliklerinden kaynaklandığı bilinir. Bu çalışmada ise, yol aydınlatmasında bilinen flicker esaslarının yanı sıra, direk ve armatür dizilimi esaslı flicker etkisi de ele alınarak, uygun tasarım modellemelerinin gerçekleştirilebilmesi amaçlanmıştır. Flicker esaslı direk ve armatür açıklıklarının belirlenmesinde yolun şehir içi ve dışı olmasının gerektirdiği hız ölçütleri, armatür ışık dağılımı ve kullanılan lambaların renksel özellikleri önem taşır. Yapılan bu çalışmada, hıza bağlı olarak yol aydınlatmasında, flicker etkisinin oluşumunu engellemeye yönelik uygun direk açıklıklarının tespitine yönelik analizler gerçekleştirilmiş olup, analiz sonuçları değerlendirilmiştir.


Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


H. Sharma, F. Sharp, M.M. Granaghan, Flicker/voltage fluctuation response of modern lamps including those with dimmable capability and other low voltage sensitive equipment, 22nd International Conference on Electricity Distribution, Stockholm, (2013).

C. Wencheng, H. Zheng, G. Liping, L. Yandan, C. Dahuam Tunneling and Underground Space Technology 23(2) (2008) 139-144.

G. Dondi, V. Vignali, C. Lantieri, G. Manganelli Procedia – Socialand Behavioral Sciences 53(3) (2012) 711-720.

K. Rozanowski, J. Lewandowski, T. Sondej (2014) DOI:10.1016/j.bbe.2014.11.002.

A. İnan, N. Ermiş, Ara harmoniklerden kaynaklanan gerilim kırpışmasının aydınlatma üzerindeki etkileri, II. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu ve Sergisi Bildirileri, Diyarbakır-Türkiye, (2003).

B. Lehman, A. Wilkins, S. Berman, M. Poplawski, N.J. Miller (2011) DOI:0.1109/ECCE.2011.6064154.

K. Chmielowiec Flicker effect of different types of light sources (2011) DOI:10.1109/EPQU. 2011.6128852.

I. Lackovic, D. Vasic, Overview of the physiological light flicker effects and estimation of the light flicker in the electrical power networks, 6th European Conference of the International-Federation-for-Medical-and-Biological-Engineering (MBEC), Croatia, (2015) 521-524.

I. Azcarate, J.J. Gutierrez, P. Saiz, A. Lazkano, L. A. Leturiondo, K. Redondo (2015) DOI:10.1016/j.epsr.2013.09.005.

N. Kose, O. Salor, I. Çadırcı, Gerilim dalgalarının frekans spektrumunu kullanarak güç sistemlerindeki ışık kırpışmasının hesaplanması, Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2009, Kocaeli-Türkiye (2009).