Organik Rankine Çevrimi Prensibi ile Düşük Sıcaklıktaki Kaynaklardan Elektrik Üretim Uygulamaları

Alper ERGÜN, Mehmet ÖZKAYMAK, Erdoğan KILIÇASLAN
2.390 1.587

Öz


Düşük sıcaklıklardaki kaynaklardan elektrik üretmek için en etkili yollardan biri Organik Rankine Çevrimidir. Organik Rankine Çevrimi dünya genelinde birçok yerde kullanılmasına rağmen ülkemiz için yeni sayılabilecek bir araştırma konusudur. Yapılan bu çalışmada Organik Rankine Çevriminin çalışma prensibi anlatılmış ve literatürde sık rastlanan sistemler ile ilgili bilgi verilmiştir. Ayrıca sistemlerinin kullanım alanları hakkında kapsamlı bir araştırma yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda, ülkemizde kullanılabilecek ORÇ sistemleri hakkında önerilerde bulunulmuştur.


Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


C. Güngör, D. Kaya, E. Üresin Mühendis ve Makina, 575 (48) (2007) 19-20.

F. Yılmaz, Güneş Çanaklı Organik Rankine Çevriminin Isparta Şartlarında İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta-Türkiye, (2013).

Y.A. Cengel, M. A. Boles, Thermodynamics: An Engineering Approach, Fifth edition, McGraw-Hill, (2006).

Anonim, www.turboden.com (Erişim tarihi: 12th of Feb, 2016).

Anonim, www.ormat.com (Erişim tarihi: 12th of Feb, 2016).

Anonim, www.termocycle.com (Erişim tarihi: 12th of Feb, 2016).

Anonim, www.infinityturbine.com (Erişim tarihi: 12th of Feb, 2016).

Anonim, www.clarke-energy.com (Erişim tarihi: 12th of Feb, 2016).

B.F. Tchanche, Gr. Lambrinos, A. Frangoudakis, G. Papadakis Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15 (2011) 3963–3979.

E. Barbier Renewable and Sustainable Energy Reviews, 6 (2002) 3-65.

A. I. Papadopoulos, M. Stijepovic, P. Linke, Applied Thermal Engineering, 30 (2010) 760-769.

O.Badr, S.D. Probert, P.W. O’Callaghan, Applied Energy, 21 (1985)1-42.

V. Maizza, A. Maizza Applied Thermal Engineering, 21 (2001) 381-390.

H. Chen, D.Y. Goswami, E.K. Stefanakos Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14(2010) 3059-3067.

B.F. Tchanche, G. Papadakis, G. Lambrinos, A. Frangoudakis Applied Thermal Engineering, 29(2009) 2468-2476.

E. Wali Energy, 5 (1980) 631-639.

T.C. Hung, T.Y. Shai, S.K. Wang Energy, 22