Juniperus excelsa (Cupressaceae) Türünün Uçucu Yağ Kompozisyonu

Gülden DOĞAN, Şükrü HAYTA, Eyüp BAĞCI
3.033 954

Öz


Bu çalışmada Juniperus excelsa Bieb. türüne ait uçucu yağların belirlenmesi amaçlanmıştır. Uçucu yağlar su distilasyon yöntemi ile Clevenger apareyi kullanılarak elde edilirken, kimyasal analizler için de GC ve GC/MS kullanılmıştır. Bitkinin uçucu yağ verimi oldukça yüksek olup 1.7 (v/w) olarak saptanmıştır. Tespit edilen doksan dört bileşen Juniperus excelsa ‘dan elde edilen toplam yağın yaklaşık olarak %91.7’sini oluşturmaktadır. Juniperus excelsa’nın ana bileşenleri; α-pinen (19.7%), epi-sedrol (17.8%), 2,4 dekadienal-1-ol (4.2%) ve d-kadinen (4.2%) olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak bu çalışmayla J. excelsa türünün α-pinen ve epi-sedrol kemotipinde olduğu söylenebilir. 


Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


R.P. Adams Biochem. Syst. Ecol. 18 (4) (1990) 207-210.

R.P. Adams, Junipers of the World: the genus Juniperus, 2nd edn. BC: Trafford Publishing Co., Vancouver (2008).

A. Farjon, A Monograph of Cupressaceae and Sciadopitys. Royal Botanic Gardens, Kew, (2005).

R.P. Adams, A.E. Schwarzbach Phytologia 94 (2) (2012) 280-297.

F. Yaltırık, G. Eliçin, S. Terzioğlu Turk. J. of Bot. 31 (2007) 37–40.

H. Fakir, Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları, 1:673-702. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, MRK Baskı ve Tanıtım, Ankara, (2014).

R.P. Adams, T. Demeke Taxon 42 (3) (1993) 553-571.

K. Mao, G. Hao, J. Liu, J., R.P. Adams, R.I. Milne New Phytol. 188 (1) (2010) 254–272.

R. Anşin, C. Özkan, Tohumlu Bitkiler (Spermatophyta), Odunsu Taksonlar (Woody Taxa). Black Sea Technical University, Faculty of Forestry, No: 167/19, Trabzon, (1993).

R. Hegnauer, Chemotaxonomie der Pflanzen, Birkhauser Verlag, Basel, 498, (1986).

T. Baytop, Türkiye’de Bitkiler İle Tedavi. İ.Ü. Yayınları, Yayın No: 3255, Eczacılık Fakültesi Yayın No: 40, İstanbul, 520 s. (1984).

R. Erenler, Yüksek Ardıç (Juniperus excelsa Bieb.)’ın Meyvelerindeki Bileşiklerin İzolasyonu, Yapı Tayini ve Aktivite Testleri, Gaziosmanpaşa Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Tokat, (1997).

T. Fujita, E. Sezik, M. Tabata, E. Yeşilada, G. Honda, Y. Takeda, T. Tanaka, Y. Takaishi Econ. Bot. 49 (1995) 406-422.

T. Baytop, T. Türkiye’nin Tıbbi ve Zehirli Bitkileri. İstanbul Üniversitesi Yayınları No:1039, s. 86 (1963).

İ. Tümen, H. Hafızoğlu ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi 5 (3) (2003) 88-95.

A.Goze, I. Gose, A. Alim, H. Saygin, B.A. Alim Journal of Essential Oil Bearing Plants, 18(5) (2015) 1100-1107.

B. Azzimonti, A. Cochis, M.E. Beyrouthy, M. Iriti, F. Uberti, R. Sorrentino, M.M. Landini, L. Rimondini, E. M. Varoni Molecules 20 (2015) 9344-9357.

M. Khourya, M.E. Beyrouthy, N. Ouainib, M. Iritic, V. Eparviera, D. Stien Chemistry & Biodıversity 11 (2014) 825-830.

Ş. Hayta, E. Bagci Acta Botanica Gallica 161 (2) (2014) 201-207.

A.B. Avci, N. Bilir Journal of Essential Oil Bearing Plants 17(3) (2014) 478-485.

M. Nadir, M. Rasheed, A. Ahmed, R.B. Tareen, V.U. Ahmad Journal of the Chemical Society of Pakistan 35(2) (2013) 437-442.