Akım Ölçü Transformatörleri Çalışma Bölgesi Analizi

Harun ÇINAR, Nazım İMAL, Eralp ŞENER
2.618 845

Öz


Elektrik enerjisinde ölçüm işlemleri; enerji, akım ve gerilim büyüklüklerinin öğrenilmesine yaptığı katkı kadar, koruma ve faturalandırma bilgileri için de büyük önem arz eder. Elektrik enerjisi ölçümünde en önemli faktör çoğu zaman akım olmaktadır. Akımın negatif veya pozitif yönde hatalı ölçülmesi, amaçlanan uygulamaların erken ya da geç devreye girmesine neden olabileceği gibi, hatalı faturalandırmaya da sebep olabilir. Ölçümün direkt gerçekleştirildiği primer sistemlerde bu faktörler direkt olarak ölçü aletinin ölçme hassasiyeti ve doğruluğu ile ilgilidir. Ölçümün sekonder olarak gerçekleştirildiği ölçüm yöntemlerinde akım ölçü transformatörünün özellikleri de büyük önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, farklı akım ölçü transformatörlerinin karakteristik incelemeleri gerçekleştirilerek, normal çalışma bölgesinin altında ve üstündeki akım değerleri için hata analizleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, uygulamada karşılaşılabilecek hata tiplerinin sebep olacağı sorunlar değerlendirilmiştir.


Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


M. Pustu, Ölçü Transformatörleri ve Saha Testleri, Elektrik Mühendisleri Odası, (2015).

E. Anigi, Ölçü Akım Transformatörlerinin Doğruluğunun Sinüzoidal Olmayan Şartlar Altında Deneysel İncelenmesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, (2012).

C. Mclyman, Transformer and Inductor Design Handbook Chapter16-Current Transformer Design , (2004).

Anonim: Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği.

C. Cepışca, S. D. Grıgorescu, S. Ganatsions, N. G. Bardis Metrologie 4-2008 (2008) 5-10.

J. Meisel, Current Instrument Transformer Eror Calculations, IEEE, (1963).

A. Cataliotti , D. Di Cara , P. A. Di Franco , A. E. Emanuel, S. Nucciol, Frequency response of Measurement Current Transformers, IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference, (2008).

A. Cataliotti, D. D. Cara, A.E. Emanuel, Life Fellow, Salvatore Nuccio IEEE Transactions on Power Delivery (26) (2011) 1.

A. E. Emanuel, J. A. Orr IEEE Transactions on Power Delivery (22) (2007) 3

G. Mahesh, Instrument Transformer Performance Under Distorted Conditions, IEEE India Annual Conference, (2004).

A. Cataliotti, Frequency Response of Measurement Current Transformers, IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference, (2008).

A. Cataliotti, Characterization of Current Transformers in the Presence of Harmonic Distortion, IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference, (2008).

J. Bhatt Renewable and Sustainable Energy Reviews 40 (2014) 1217–1239.