Nesnelerin İnterneti Teknolojisinin Biyomedikal Alanındaki Uygulamaları

Faruk AKTAŞ, Celal ÇEKEN, Yunus Emre ERDEMLİ
6.819 1.740

Öz


Nesnelerin İnterneti, fiziksel nesnelerin bilgi paylaşıp beraberce karar verebilmeleri için onlara birbirlerini görme, duyma, düşünme, bir araya gelerek “konuşma” olanağı vermektedir. Nesnelerin interneti, gömülü cihazlar, haberleşme protokolleri, algılayıcı ağlar, internet protokol ve uygulamaları gibi temel teknolojilerin geleneksel olanından akıllı olanına dönüşümüdür. Nesnelerin interneti tabanlı sistemlerin sağlık hizmeti ile ilgili olanları; mobil sağlık ve uzaktan bakım hizmetleri, koruyucu sistemler, teşhis, tedavi ve izleme sistemleri olarak sıralanabilir. Kablosuz vücut alan ağları ve radyo frekanslı tanımlama nesnelerin interneti sistemlerinin önemli bileşenlerindendir. Bu çalışmada, nesnelerin interneti ve önemli bileşenlerinden olan kablosuz vücut alan ağı ve radyo frekanslı tanımlama sistemleri tanıtılarak sağlık alanındaki uygulamalarından bahsedilmektedir. Ayrıca nesnelerin interneti kapsamında gerçekleştirilmesi hedeflenen bir sistem sunulmuştur. 


Tam metin:

PDF ÖZET