Gizlilik Paylaşımı Yöntemini Kullanan Ses Dosyası Arşivleme Programı

Ersan YAZAN, Yetkin TATAR
2.568 1.018

Öz


Günümüz dünyasında her sektörde sayısal teknoloji ürünlerinin kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır. Bunlardan birisi de sayısal ses iletim teknolojisidir. Gerek kayıt gerekse iletişim sürecinde analog sistemlere göre önemli üstünlüğü olan bu teknoloji de, tedbir alınmazsa sayısal ses dosyalarının dinleme, değiştirme, ekleme v.b saldırılara karşı savunmasız olduğu da bilinmektedir. Bu bildiride sayısal seslerin arşivlenip sonradan tekrar dinlenmesi gereken uygulamalarda kullanılabilecek bir yazılımsal aracın geliştirilme süreci açıklanmıştır. Yazılımsal araçta, orijinal ses dosyasının doğrudan şifrelenip arşivlenmesi yerine, Shamir’in gizlilik paylaşım yöntemine dayanarak orijinal ses dosyasından elde edilen pay dosyalarının arşivlenmesi sağlanmıştır. Böylece hem dosyaların gizliliği korunmuş olup hem de tek bir kişinin yerine birkaç yetkilendirilmiş kişinin bir araya gelmesiyle dinleme işleminin gerçekleştirilmesine olanak sağlanmıştır. Ayrıca tek bir pay dosyasının kaybolması durumunda bile orijinal ses dosyasının yeniden elde edilmesi mümkündür. Yazılımsal araç, dinleme teşebbüslerini ve dinleme kayıtlarını tutabilmekte olup bu konudaki ihtiyacı giderecek şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir.


Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


A. Shamir Communications of the ACM. 22(11) (1979) 612.

G.R. Blakley, Safeguardingcryptographickeys, National Computer Conference, New York – Amerika (1979) 313.

D. Arda, E. Buluş, MDS kod tabanlı gizlilik paylaşım şemasında hileli katılımcıları tespit etmek ve kimliklendirmek, IV. Ağ ve Bilgi Güvenliği Ulusal Sempozyumu, Ankara – Türkiye, (2011) 10.

C.C. Yang, T.Y. Chang, M.S. Hwang (2004) DOI:10.1016/S0096-3003(03)00355-2.

L. J. Pang, Y.M. Wang (2005) DOI:10.1016/j.amc.2004.06.120.

M. Tompa, H. Woll (1989) DOI: 10.1007/BF02252871.

M. Carpentieri (1995) DOI: 10.1007/BF01388382.

E.D. Karnin, J.W. Greene, M.E. Hellman IEEE Transactions on Information Theory. 29(1) (1983) 36.

Y.C. Chen, D.S. Tsai, G. Horng (2012) DOI: 10.1016/j.jvcir.2012.08.006.

C.C. Thien, J.C. Lin (2002) DOI: 10.1016/S0097-8493(02)00131-0.

A. Renvall, C. Ding (1996) DOI: 10.1007/BFb0023287.

A. Behimel, B. Chor (1995) DOI: 10.1007/3-540-44750-4_28.

M. Naor, A. Shamir (1995) DOI: 10.1007/BFb0053419.

Y. Desmedt, S. Hou, J.J. Quisquater (1998) DOI: 10.1007/3-540-49649-1_31.

C.N. Yang Journal of InforamtionScienceand Engineering. 18(3) (2002) 381.

D. Socek, S. S. Magliveras (2005) DOI: 10.1109/EIT.2005.1627018.

A. Nikam, P. Kapade, S. Patil International Journal ofApplied Information Systems 1(8) (2010) 1.

P.V. Khobragade, N. Uke International Journal ofApplied Information Systems.1(8)(2012) 1.

M. Ehdaie, T. Eghlidos, M.R. Aref (2008) DOI: 10.1109/ISTEL.2008.4651264.

R. Nishimura, S.I. Abe, N. Fujita, Y. Suzuki Journal of Information Hidingand Multimedia SignalProcessing. 1(3) (2010) 204.

M. Hamdaqa, L. Tahvildari (2011) DOI:10.1109/SSIRI.2011.24.

M.A. Şahin,D. Arda, Renkli görüntü dosyalarında gizlilik paylaşımı uygulaması, IV İletişim Teknolojileri Sempozyumu, Ankara – Türkiye (2009).

E. Yazan, Y. Tatar, Ses dosyaları için Shamir’in gizlilik paylaşımı yöntemine dayalı bir uygulama, 3rd International Symposium On Digital Forensics and Security, Ankara – Türkiye, (2015) 219.