Bulanık Mantık ile Akıllı Fırının Modellenmesi

Ebru GÜNDOĞDU, Köksal GÜNDOĞDU, İbrahim YÜCEDAĞ
3.264 949

Öz


Günlük hayatımızda kesin olduğunu düşündüğümüz fakat gerçekte kesin olmayan durumlarla karşılaşırız. Bu durumlar birçok sosyal, ekonomik ve teknik olaylarda belirsizlik ve dolayısıyla karmaşıklık olarak ortaya çıkmaktadır. Bu belirsizliklerin analiz edilmesi bulanık mantık teorisi ile mümkündür. Son yıllarda, bulanık mantık ve bulanık tabanlı uygulamalar hem araştırmacılar hem de üreticiler tarafından ilgilenilen bir konu haline gelmiştir. Üniversitelerde bu konuya yönelik araştırma grupları oluşturulmuş, firmalar özel çalışma grupları kurmuşlardır. Bu çalışmada, önce bulanık mantık teorisi kısaca izah edilmiş, sonrada günlük hayatımızda oldukça sık kullanılan fırının bulanık mantık kullanılarak modellenmesi ve simülasyonu gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bulanık mantık, Akıllı fırın, Bulanık kontrol


Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


O. Türkbey Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakülte Dergisi 18(2) (2003) 63-77.

Ç. Elmas, Bulanık mantık denetleyiciler, 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, (2003).

L.A. Zadeh Information and Control 8 (1965) 338.

E. H. Mamdani Proceedings of the Institution of IEEE 121(12) (1974) 1585.

T. Munakata, Y. Jani Communications of the ACM 37(3) (1994) 69.

Z. Şen Bulanık Mantık Ve Modelleme İlkeleri, 2. Baskı, Bilge Sanat Yapım Yayınevi, (2001).

P. Dadone, Design optimization of fuzzy logic systems, Doctor of Philosophy in Electrical Engineering, Polytechnic Institute and State University, Virginia (2001)

J. M. Mendel Proceedings of the IEEE 83(3) (1995) 345.