Kablosuz Vücut Alan Ağları İle Mobil Sağlık İzleme Uygulaması

Ebru GÜNDOĞDU, Köksal GÜNDOĞDU, Ali ÇALHAN
3.717 751

Öz


Her geçen gün hasta sayısındaki artış, hastane cihazlarının ve masraflarının pahalı olması, cihazların taşınabilir olmaması, doktor hasta arasında iletişim yetersizliği ve yatak sayılarının yetersiz kalması nedeniyle birçok önemli hastalığa zamanında teşhis konulamamaktadır. Dünya genelinde bu problemin çözümüne yönelik çeşitli sağlık izleme sistemleri geliştirilmeye devam edilmektedir. Belirli donanım ve yazılım kaynakları kullanılarak oluşturulan mobil sağlık izleme sistemlerindeki amaçların başında hastanın uygulama ve algılayıcılar sayesinde kendi sağlık durumunu gözlemleyebilmesi ve doktorun hastanın durumunu uzaktan takip edebilmesi gelmektedir. Bu çalışmada, oluşturulan kablosuz vücut alan ağı ile bir insanın nabız ve kandaki oksijen miktarı kablosuz olarak bilgisayar üzerinden gözlemlenebilmektedir.

Anahtar Kelimeler:  Kablosuz Vücut Alan Ağları, Hasta İzleme, Kablosuz Haberleşme


Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


I.F. Akyildiz, W. Su, Y. Sankarasubramaniam, E. Cayirci Computer Networks 38(4) (2002) 393.

A. Karahan, İ. Ertürk, S. Atmaca, S. Çakıcı Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi 5(1) (2013) 128.

A. Calhan, S. Atmaca KSII Transactions on Internet and Information Systems 7(5) (2013) 1077.

A. Ahmad, A. Riedl, W.J. Naramore, M.S. Nee-Yin Chou Alley (2009) DOI:10.1109/CSIE.2009.969.

A. Çalhan (2015) DOI: 10.5505/pajes.2014.71501

C. Otto, A. Milenković, C. Sanders, E. Journal of Mobile Multimedia 1(4) (2006) 307-326.

M. R. Yuce, P. C. Ng, J. Y. Khan Journal Medical System. 32(1) (2008) 433.

L. Zhang, X. Wu Recent progress in challenges of wireless biomedical sensor network the IEEE 3rdInternational Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering, Beijing,-China, (2009) 1.

A. Milenkovic, C. Otto, E. Jovanov Ksıı Transactıons On Internet And Informatıon Systems

(5) (2013) 1093.

H. Cao, V. Leung, C. Chow, H. Chan IEEE Communications Magazine 47(12) (2009) 84.

M. A. Hanson, et al. IEEE Computer 42(1) (2009) 58.

F. Jingling, L. Wei, L. Yang Performance enhancement of wireless body area network system combined with cognitive radio Communications and Mobile Computing (CMC), 2010 International Conference on Shanghai-China, (2010) 313.

R. Chavez-Santiago, I. Balasingham Cognitive radio for medical wireless body area networks Computer Aided Modeling and Design of Communication Links and Networks (CAMAD), 2011 IEEE 16th International Workshop on Kyoto (2011) 148.

K. A. Ali, J. Sarker, H. T. Mouftah Wireless Communications & Mobile Computing 10(12) (2010) 1656.

C. Bayilmis, M. Younis Journal Medical Systems 36(3) (2012) 1593.

S. Sharma, A.L. Vyas, B. Thakker, D. Mulvaney, S. Datta Wireless body area network for health monitoring Biomedical Engineering and Informatics (BMEI) 4th International Conference on, Shanghai (2011) 2183.

S. N. Ramli, R. Ahmad Surveying the wireless body area network in the realm of wireless

communication Information Assurance and Security (IAS) 7th International Conference on, Melaka (2011) 58.