Pencerelerde Birbirine Paralel Farklı Tabaka Halinde Hava Boşluğunun Enerji Tüketimine Etkisinin Araştırılması

Mustafa ERTÜRK, Hakan PUL, Ali DAŞDEMİR, Can COŞKUN, Zuhal OKTAY
1.702 490

Öz


 

Bu çalışmada Ege Bölgesindeki sekiz il(Manisa, İzmir, Kütahya, Uşak, Afyon, Aydın, Denizli, Muğla) için belirlenen optimum hava tabakası kalınlığı hesaplanmıştır. Hesaplanan optimum hava tabakası baz alınarak  düşey konumda iki cam plaka arasına 1’er  mm kalınlığında pleksiglass şeffaf malzeme konularak iki tabaka, üç tabaka, dört tabaka  optimum hava boşluğu oluşturarak pencerelerdeki ısı kaybı araştırılmıştır.Araştırma sonuçlarına göre; Muğla ili için iki cam plaka arasına optimum hava tabakası konulduğunda toplam ısı transfer katsayısı 1.19 , ısı transferi 16.48 , iki cam plaka arasına 1 mm şeffaf pleksiglassla iki tabaka optimum hava kalınlığı oluşturulduğunda toplam ısı transfer katsayısı 0.72, ısı transferi 9.97, üç tabaka optimum hava tabakası oluşturulduğunda toplam ısı transfer katsayısı 0.51 ,, ısı transferi 7.11, dört tabaka optimum hava tabakası oluşturulduğunda toplam ısı transfer katsayısı 0.4, ısı transferi 5.53 olarak bulunmuştur.

 

İki cam plaka arasında iki tabaka hava katmanı olması durumunda %38-40’ lık bir enerji tasarrufu, üç tabaka hava katmanı olması durumunda %56-58’lik bir enerji tasarrufu ve dört tabaka hava katmanı olması durumunda ise %65-67’ ye varan bir enerji tasarrufu olduğu bulunmuştur.

 Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


Anonim, http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/fa34c3c2eb9b729_ek.pdf (Erişim Tarihi: 15th of March, 2015).

Anonim, http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=3&KITAP_ID=243 (Erişim Tarihi:15th of March, 2015).

Anonim, http://www.dektmk.org.tr/upresimler/2008.Denge.pdf (Erişim Tarihi: 15th of March, 2015).

Anonim, http://www.dektmk.org.tr/upresimler/2012Denge.pdf (Erişim Tarihi: 15th of March, 2015).

G. Ogulatar Renewable and Sustainable Energy Reviews (6) (2002) 471.

K. Kaygusuz, A. Kaygusuz Energy Sources (26) (2004) 1071.

Anonim, http://www.enerji.gov.tr/index.php?dil=tr&sf=webpages&b=enerjiverimliliği&bn=

&hn=&id=587 (Erişim Tarihi:15th of May, 2015).

TS 825, Binalarda ısı yalıtımı yönetmeliğine ilişkin kanun, T.C. Resmi Gazete, No:27019, Tarih:09/10/2008.

Y. Çengel, Heat Transfer: A practical Apporoach., İkinci Baskı, McGraw Hill Yayıncılık (2003).

Frank P. Incropera, Isı ve Kütle Geçişinin Temelleri, Dördüncü Baskı, Literatür Yayıncılık, (2010),

M. Ertürk, H. Pul, A. Keçebaş, T. Uygunoglu, A. Daşdemir İl bazında çift ve üç camlı pencereler için optimum hava tabakası kalınlığı analizi, 12 . Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi , İzmir-Türkiye, (2015), 2953.

Anonim, www.tedas.gov.tr (Erişim Tarihi:15th of May, 2015).