Deney Tasarımı Yaklaşımıyla, Dört Tekerlekten Çekişli Bir Taşıtın Direksiyon Trapezinin Kinematik Optimizasyonu

Mehmet Murat TOPAÇ, İsmail DURAN, Nusret Sefa KURALAY
2.870 757

Öz


Dört tekerlekten çekişli, genel amaçlı bir taşıta ait yönlendirme sisteminin optimum kinematik tasarımı ve gerilme analizi yapılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde, Adams/Car™ yazılımı kullanılarak, ön aksın, Ackermann yönlendirme trapezini de içeren çoklu cisim (ÇC) modeli kurulmuştur. Literatürde verilen yönlendirme hatası (βF) sınırlamasını sağlayan trapez geometrisi, Adams/Insight™ optimizasyon modülü kullanılarak, Deney Tasarımı-Yanıt Yüzey Yöntemi (DT-YYY) yardımıyla elde edilmiştir. İkinci bölümde, yönlendirme sırasında tekerlek temas yüzeyine etkiyen kazıma momenti (MB) yaklaşık olarak hesaplanmıştır. MB yardımıyla, direksiyon trapezinin sonlu elemanlar analizi (SE) yapılmış ve kinematik olarak optimize edilen sistemin, mekanik açıdan güvenilir olup olmadığı incelenmiştir. DT-YYY kullanılarak elde edilen direksiyon trapezi geometrisi, viraj içinde kalan tekerleğin βLi = 0º-36º aralığında yönlendirilmesi sırasında, βF ≤ ±0,5º yönlendirme hatası koşulunu sağlamaktadır.


Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


J. Reimpell, H. Stoll, J.W. Betzler, The Automotive Chassis: Engineering Principles, 2. Baskı, Society of Automotive Engineers, Inc., (2002).

P.A. Simionescu, D. Beale Mech. Mach. Theory. 37(12) (2002) 1487-1504.

A.R. Hanzaki, P.V.M. Rao, S.K. Saha Mech. Mach. Theory. 44(1) (2009) 42-56.

G. Rill, Vehicle Dynamics, Lecture Notes, Fachhochschule Regensburg, (2009).

X.L. Bian, B.A. Song, W. Becker Forsch. Ingenieurwes. 68(1) (2003) 60-65.

X.L. Bian, B.A. Song, R. Walter Forsch. Ingenieurwes. 69(1) (2004) 38-43.

S. Ünlüsoy, Automotive Engineering II, Lecture Notes, METU Mechanical Engineering Department, (2000).

N.S. Kuralay, Motorlu Taşıtlar, Cilt 1, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, (2008).

J. Reimpell, Fahrwerktechnik, Cilt 3, Vogel-Verlag, (1974).

J. Reimpell, Fahrwerktechnik: Radaufhängungen, Vogel Buchverlag, (1988).

G. Genta, Motor Vehicle Dynamics, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Regal Pres (S) Pte. Ltd., (1997).

W. Matschinsky, Radführungen der Straβenfahrzeuge, 3. Baskı, Springer-Verlag, (2007).

D.H. Besterfield, C. Besterfield, G.H. Besterfield, M. Besterfield, Total Quality Management, Prentice Hall Inc., (1995).

G. Akman, C. Özkan Doğuş Üniversitesi Dergisi. 12(2) (2011) 187-199.

D.C. Montgomery, Design and Analysis of Experiments, John Wiley & Sons, Inc., (2000).

K. Park, S.J. Heo, D.O. Kang, J.I. Jeong, J.H. Yi, J.H. Lee, K.W. Kim Int. J. Automot. Techn. 14(6) (2013) 927-933.

H. Han, T. Park Multibody Syst. Dyn. 11 (2004) 167-183.

R.H. Myers, D.C. Montgomery, C.M. Anderson-Cook Response Surface Methodology: Process and Product Optimization Using Design of Experiments, John Wiley & Sons, Inc., (2009).

M. Aydın, S. Ünlüsoy Int. J. Adv. Manuf. Tech. 60(5-8) (2012) 743-754.

Anonim, ADAMS/Insight™ User Guide. MSC. Software Corporation,(2013).

M. Blundell, D. Harty, The Multibody Systems Approach to Vehicle Dynamics, Elsevier Butterworth – Heinemann, (2006).

J.R. Ellis, Vehicle Handling Dynamics, Mechanical Engineering Publications Limited, (1994).

R.N. Jazar, Vehicle Dynamics, Springer Science+Business Media, LLC., (2008).

Anonim, ANSYS Theory Reference, ANSYS Release 10.0. ANSYS, Inc.,(2005).

H. Rende, Makine Elemanları, Cilt 1, Seç Yayın Dağıtım, (1996).

M. Yüksel, Malzeme Bilimleri Serisi, Cilt 1, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, (2003).