Farklı Tip Sıvaların Yüksek Sıcaklık ve Donma – Çözülme Etkisinde Mekanik Davranışı

Turgut KAYA, Ali Erdem ÇERÇEVİK, Cenk KARAKURT
2.474 804

Öz


ÖZET

Yapılarda duvar ve tavan elemanlarının kaplanmasında kullanılan sıvalar farklı özelliklere sahip olabilmektedir. Bu çalışmada, inşaatlarda yaygın olarak kullanılan üç farklı sıva karışımı (alçı, ısı yalıtım ve çimento esaslı sıva) üretici firma önerilerine uygun olarak 50x50x50 mm’lik kalıplara yerleştirilmiştir. Kalıplardan alınan numuneler 180 gün laboratuvar ortamında bekletilmiştir. Kür süreci sonunda numunelere 300-600 ve 900 ˚C yüksek sıcaklık ve 25-50 çevrim donma-çözülme etkisi uygulanmıştır. Ayrıca 50 çevrim donma – çözülme deneyine tabi tutulan numunelere daha sonra 900 ˚C yüksek sıcaklığa maruz bırakılmış ve numunelerin dayanım kayıpları incelenmiştir. Sonuç olarak; yüksek sıcaklık sonrası en az dayanım kayıpları 300 ve 600 ˚C’lerde çimento esaslı, 900 ˚C’de ise ısı yalıtım sıvalarında meydana gelmiştir. Donma- çözülme çevrimleri sonrasında en düşük dayanım kayıpları ısı yalıtım sıva numunelerinden elde edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sıvalar, Yüksek Sıcaklık, Donma-Çözülme, Basınç Dayanımı


Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


O. Y. Bayraktar, Alternatif sıva harçlarının yüksek sıcaklık etkisine dayanıklılığı, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara-Türkiye, (2012).

Brick Industry Association, Technical Notes on Brick Construction, Technical Notes 8- Mortars for Brick Masonry, Virginia-USA, (2003).

H. Binici, H. Kaplan, S. Yılmaz, Scientific Research and Essay, 2 (9) (2007) 372-379.

M. Gürü, Y. Akyüz, E. Akın, Politeknik Dergisi, 8 (3) (2005) 271-274.

P. Kristulovic, N. Kamenic, K. Popovic, Cement and Concrete Research, 24 (4) (1994) 721-727.

R. T. Erdem, A. U. Öztürk, BEÜ Fen Bilimleri Dergisi, 1(2) (2012). 85-91.

T. Kaya, C. Karakurt, M. Dumangöz, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1(1) (2014) 39-44.

Y.N. Chan, X. Lou, W. Sun, Cement and Concrete Research, 30, (2000) 247-251.

J. Piasta, Mater. Struc., 17(102) (1984). 415-420.

S. Aydın, H. Yazıcı, B. Baradan, Cons. and Build Mater. 22(4) (2008), 504-512.

J. Xiao, H. Falkner, Fire Safety Journal, 41 (2006) 115-121.

TS EN 998-1, Kagir harcı-özellikler – Bölüm 1: Kaba ve ince sıva harcı. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara – Türkiye, (2011).

TS EN 13279-1, Yapı ve sıva alçıları – Bölüm 1: Tarifler ve gerekler. Türk Standartları Enstitüsü. Ankara – Türkiye, (2014).

TS EN 196-1, Çimento Deney Metotları - Bölüm 1: Dayanım tayini. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara – Türkiye, (2009).

B. Demirel, O. Keleştemur, Fire Safety Journal, (45) 6–8, (2010), 385-391.

Y. Kong, L. Daniel, G.J. Sanjayan, S.K. Crentsill, Cement and Concrete Research, (37) 12, (2007), 1583-1589.

A.B. Kızılkanat, N. Yüzer, Yüksek Sıcaklık Etkisindeki Harcın Basınç Dayanımı-Renk Değişimi İlişkisi, İMO Teknik Dergi, (2008), 4381-4392.

İ.B. Topçu, A. Demir, Kiremit Kırıklı Betonlarda Yüksek Sıcaklık Etkisi, 7th International Congress in Civil Engineering, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul - Türkiye, (2006) 456.