Diatomit ve Zeolit İkameli Beton İçerisindeki Donatı Korozyonunun Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (EIS) Yöntemi ile İncelenmesi

Hüsnü GERENGİ, Yılmaz KOÇAK, Mine KURTAY, Hatice DURGUN
3.028 835

Öz


Beton; çimento, agrega, su ve gerektiğinde katkı maddelerinin uygun oranlarda karıştırılması ile üretilen, başlangıçta plastik kıvamlı olup zamanla çimentonun hidratasyonu sonucu sertleşen yapı malzemesidir. Betonarme yapıların en önemli dezavantajı donatı korozyonudur. Donatıda meydana gelen korozyon, kesit kayıplarının yanında donatı-beton aderansında da zamanla azalmaya neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, katkı malzemesiz (referans), %20 zeolit ve %20 diatomit ikameli beton numuneler içerisindeki nervürlü donatının, sanayide en çok kullanılan 0.5 M H2SO4 ve 1 M HCl asit içerisindeki korozyon mekanizmasındaki farklılığı ortaya koymaktır. Ölçümler Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (EIS) yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Yapılan deneyler sonucunda %20 zeolit ikameli beton numunelerindeki beton ve donatı dirençlerinin, %20 diatomit ikameli ve referans betona göre daha fazla olduğu, dolayısı ile daha az korozyona uğradığı saptanmıştır. Ayrıca, beton numunelerin ve içerlerindeki donatılarının HCl ortamına kıyasla H2SO4 ortamında daha çok fiziksel ve elektrokimyasal değişime uğradığı görülmüştür.


Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


H. Gerengi, M. Kurtay, H. Durgun, Diatomit ve zeolit ikameli beton içerisindeki donatının 1 M HCl çözeltisi içerisindeki korozyonu, 2. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu, Ankara-Türkiye, (2015), 221.

I. Çil D.E.Ü. Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1) (2006) 59.

A. Cheng, R. Huang, J.K. Wu, C.H.Chen Mater. Chem. Phys. 93(2-3) (2005) 404.

O.O. Akinyemi, O.J. Alamu Pac. J. Sci. Technol. 10(1) (2009) 462.

P. Hoşhan, Beton içindeki çeliğin korozyonunun üç elektrot yöntemi ile incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara-Türkiye, (1994).

M.H. Özkul, Ü.A. Doğan, A. İlki, Beton bileşim ve geçirimlilik özelliklerinin donatı korozyonu üzerine etkisi, TÜBİTAK MAG Proje, 104I022, (2006) 1-35.

A. Poursaee, A. Laurent, C.M. Hansson, Cem. Concr. Res. 40(3) (2010) 426.

SH. Tae Constr. Build. Mater. 35 (2012) 270.

C. Karakurt, I.B. Topcu Constr. Build. Mater. 25(4) (2011) 1789.

C. Karakurt, I.B. Topçu Constr. Build. Mater. 35 (2012) 906

M. Valipour, F. Pargar, M. Shekarchi, S. Khani Constr. Build. Mater. 41 (2013) 879.

M. Valipour, F. Pargar, M. Shekarchi, S. Khani, M. Moradian Constr. Build. Mater. 46 (2013) 63.

A. Ergun Constr. Build. Mater. 25(2) (2011) 806.

S. Xu, J. Wang, Q. Ma, X. Zhao, T. Zhang Constr. Build. Mater. 73 (2014) 33.

T. Yi-qiu, Z. Lei, Z. Xing-you Constr. Build. Mater. 36 (2012) 787.

N. Degirmenci, A. Yilmaz Constr. Build. Mater. 23(1) (2009) 284.

B. Yılmaz, N. Ediz Cem. Concr. Compos. 30(3) (2008) 202.

H. Gerengi, G. Bereket, M. Kurtay (2015) J. Taiwan Inst. Chem. Eng. 58 (2016) 509.

H. Gerengi, P. Slepski, E. Ozgan, M. Kurtay Mater. Corros. 66(3) (2015) 233.

P. Huang, Y. Bao, Yao Cem. Concr. Res., 35(3) (2005) 584.

M.T. Bassuoni, M.L.Nehdi Cem. Concr. Res. 37(7) (2007) 1070.

H. Gerengi, Y. Kocak, A. Jażdżewska, M. Kurtay, H. Durgun, Constr. Build. Mater. 49 (2013) 471.

H. Gerengi, M. Kurtay, H. Durgun Results in Physics, 5 (2015) 148.

N.D. Cogger, N.J. Evans An Introduction To Electrochemical Impedance Measurement Technique Report, No.6, Solartron Instrument (1999).

J. Sobhani, M. Najimi Constr. Build. Mater. 47 (2013) 910.

M.O.G.P. Bragança, K.F. Portella, M.M. Bonato, C.E.B. Marino Constr. Build. Mater. 68 (2014) 650.

M. Ismail, M. Ohtsu Constr. Build. Mater. 20 (2006) 458.

G. Bereket, H. Gerengi, How truly electrochemical measurements are evaluated in corrosion researches?, XIII. International Corrosion Symposium, Elazığ-Türkiye, (2014) 201.

H. Gerengi, C. Akcay, E. Ozgan, I. Arslan The Journal of Graduate School of Natural and Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University 3(1) (2012) 5.

Techniques for Monitoring Corrosion and Related Parameters in Field Applications, Item No. 24203; NACE International Publication 3T199, (1999) 1.

H. Durgun, Diatomit ve zeolit ikameli beton içerisindeki donati korozyonunun elektrokimyasal empedans spektroskopisi (EIS) yöntemi ile incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Düzce Üniversitesi, Düzce-Türkiye, (2015).

A.A. Gurten, K. Kayakirilmaz, M. Erbil Constr. Build. Mater. 21(3) (2007) 669.

TSE, Çimento - Bölüm 1: Çimentolar - Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri, Ankara, (2002).

E. Tkaczewska, R. Mroz, G. Łoj Constr. Build. Mater. 28(1) (2012) 633.

R. Huang, W.D. Yeih, J.J. Chang J. Mar. Sci. Technol. 2(1) (1994) 53.

Standard Test Method for Corrosion Potentials of Uncoated Reinforcing Steel in Concrete, ASTM C876 - 09, (2009).

I. Uygur, H. Gerengi, Y. Arslan, M. Kurtay Mater. Res 18(3) (2015) 569.