AA 2024 Levhanın Artışlı Şekillendirilebilirliğinin Üç Boyutlu Lazer Tarama Metoduyla İncelenmesi

Halil BAYRAM, Nurullah Sinan KÖKSAL
2.534 771

Öz


Bu çalışmada, günümüzde sac metal şekillendirme sektöründe giderek artan ve çeşitlilik gösteren az sayıdaki talepleri ekonomik açıdan ucuz, zaman açısından da kısa sürede gerçekleştiren artışlı şekillendirme yönteminin değişik parametrelerdeki davranışları incelenmiştir. Çalışmada, artışlı şekillendirme yönteminin çeşitlerinden tek noktalı artışlı şekillendirme yöntemi kullanılmıştır. Malzeme olarak ise 1 mm kalınlığındaki AA 2024-T3 levhalar tercih edilmiştir. Referans bir geometri belirlenip takım yolları, dikey ilerlemeler ve yağlama için kullanılan yağlar değiştirilerek şekillendirmeler yapılmıştır. Takım devri, takım çapı ve yatay ilerleme değerleri ise çalışma boyunca sabit tutulmuştur. Şekillendirmeler sonrasında elde edilen parçaların geometrik doğruluklarını yüksek hassasiyet değerleri çerçevesinde inceleyebilmek için üç boyutlu lazer tarama yöntemi kullanılmıştır. 


Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


L. V. Sy Università degli Studi di Padova (2009) 205.

J. J. Park, Y. H. Kim Journal of Materials Processing Technology 140(1) (2003) 447-453.

H. Bayram, N. S. Köksal C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi 11.1 (2015) 49-58.

Y. H. Kim, J. J. Park Journal of materials processing technology 130 (2002) 42-46.

J. Jeswiet, F. Micari, G. Hirt, A. Bramley, J. Duflou, J. Allwood CIRP Annals-Manufacturing Technology 54(2) (2005) 88-114.

M. Ham, J. Jeswiet CIRP Annals-Manufacturing Technology 55(1) (2006) 241-244.

M. Durante, A. Formisano, A. Langella Journal of Materials Processing Technology 210(14) (2010) 1934-1941.

J. J. Park, Y. H. Kim Journal of Materials Processing Technology 140(1) (2003) 447-453.

D. H. Nimbalkar, V. M. Nandedkar Int J Eng Res Appl 3(5) (2013) 39-51