Ev Tipi Çamaşır Makinasında Titreşim Analizi

İsmail ESEN, İlyas TACİR
4.226 1.037

Öz


Bu çalışmada, çamaşır makinalarının titreşimi analiz edildi ve bu titreşimi azaltma yolları araştırıldı. Her ne kadar mühendisler bu makinalardaki titreşimi ve gürültüyü azaltmaya çalışsalar bile kaçınılmaz olarak dengesiz kütleden dolayı bir miktar titreşim mevcudiyetini korumaktadır. Özellikle sıkma modunda 600-1200 d/d ile dönen tambur içindeki dengelenemeyen çamaşır kütlesi, oluşan titreşim ve gürültünün ana nedenidir. Titreşimin mekanik arızalar haricindeki diğer etkisi gürültü oluşturması olup, gürültüyü insan ve toplum üzerinde olumsuz etki yapan ve istenmeyen sesler olarak adlandırabiliriz. Gürültünün, insanları fizyolojik ve psikolojik yönden olumsuz etkilediği bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış olup, bu nedenle cihazların titreşim ve gürültü analizi ve yalıtımı önemli bir konudur. Bu çalışmada ev tipi bir çamaşır makinasının titreşim davranışında gövde tasarımının etkisi analiz edilmiştir. Titreşimlerin etkisini azalmak için iç yüzeyler yalıtım malzemeleriyle kaplanmıştır. Değişik yalıtım malzemeleri ile yalıtılmış gövdenin modal analizleri ve belirli frekans aralığındaki harmonik kuvvetler altındaki yüzeylerin davranışı analiz edilmiştir.


Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


F. Bayraktar, H. T. Belek İtu dergisi/d 5(2) (2006) 135.

K. Y. Şanlıtürk, S. Çelikel, Çamaşır Makinası Dinamik Modeli: Serbest ve Zorlanmış Titreşimler, 14th Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Lefkoşa-Kıbrıs, (2009) 87

İzoder Isı, Su, Ses Yalıtımcıları Derneği, www.izoder.org.tr ( Erişim tarihi: 1st of July, 2015).

E. Gedikli, A. Tatar, Çamaşır makinaları için dinamik titreşim yutucu tasarımı, Bitirme tasarım projesi, İTÜ Makine Fakültesi, İstanbul-Türkiye, (2012).

Eglass Epoxy, http://www.goodfellow.com/A/E-glass-Epoxy.html (Erişim tarihi: 1st of July, 2015).

S.H. Mohammad Journal of Engineering and Development 17(6) (2013) 202.

M. Davallo, H. Pasdar, M. Mohseni, International Journal of Chem Tech Research, 2(4) (2010) 2113.