Cam Elyaf Takviyeli Plastik Kompozit Malzemenin Kenar Frezelenmesinde Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkilerinin İstatistiksel Olarak İncelenmesi

Aysun TAKMAZ, Ömer ERKAN, Emre YÜCEL
3.167 709

Öz


Gelişen teknoloji, insan ihtiyaçlarına bağlı olarak malzeme çeşitliliği gereksinimini getirmiştir. Bunlardan biri kompozitlerdir. Cam elyaf takviyeli polimer (CTP) kompozitlerin belirgin özellikleri; yüksek boyutsal stabilite, elastiklik, hafiflik, tasarım esnekliği ve korozyon direncidir. Polimer kompozitler, diğer malzemelere alternatif olarak havacılık, petrol, gaz ve otomotiv endüstrileri gibi farklı uygulamalarda çevre dostu bir malzeme olarak kullanım alanı bulmuştur. Geniş kullanım alanına rağmen bu kompozit malzemeler, anizotropik yapıya sahip olmasından dolayı talaşlı işlenmelerinde zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada cam elyaf takviyeli plastik kompozit malzeme, farklı kesme parametreleri (ağız sayısı, kesme hızı, ilerleme ve kesme derinliği) altında kenar frezeleme yöntemi ile işlenerek, işlenen yüzeylerin yüzey pürüzlülüğü ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen verilere, varyans analizi (ANOVA) uygulanarak, yüzey pürüzlüğüne etki eden kesme parametrelerinin etki oranları istatistiksel olarak incelenmiştir.


Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


W. F. Smith, Principles of Materials Science and Engineering, MacGraw-Hill, (1990).

M. Rahmanh, S. Ramakrisha, J.R.S. Prakash, D.C.G. Tan. J. Mater. Process Tech. 89–90 (1999) 292–297.

S. Jahanmir, M. Ramulu, P. Koshy, Machining of Ceramics and Composites, Marcel Dekker Inc. (2000).

M. Ramulu, C.W. Wern, J.L. Garbini, Compos. Manuf. 4(1) (1993) 39–51.

E. Eriksen Int. J. Mach. Tool Manuf. 39(10) (1999) 1611–1618.

M. Vijaya Kini, A.M. Chincholkar Mater. Design 31(7) (2010) 3590 –3598.

U. Heisel, T. Pfeifroth Procedia CIRP 1(2012) 471 – 476.

K. Palanikumar, S. Prakash, K. Shanmugam Mater. Manuf. Processes 23(8) (2008) 858–864.