Kastamonu İlinde Kullanılan Betonların Nicel Analizi

Mehmet Uğur YILMAZOĞLU, Selçuk MEMİŞ, İffet Gamze MÜTEVELLİ
2.713 1.107

Öz


Kastamonu’da nüfusunun artmasına bağlı olarak yapılan projelerin, tesislerin, konut yapılarının sayıları hızla artmaktadır. İl merkezi 1997’de Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca hazırlanan Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’nda 1.dereceden deprem bölgesidir ve Kuzey Anadolu Fayı İl merkezine yaklaşık 70 km uzaklıktaki Tosya İlçe’sinden geçmektedir. Deprem riski bakımından yüksek olan bölgede yapılacak yapı ve tesislerde kullanılacak betonun performansı yüksek olmak zorundadır. Bu çalışmada Kastamonu İli’nde 2008-2013 yılları arasında yapılmış yapı ve tesislerde kullanılan betonların basınç dayanımları istatiksel olarak incelenmiştir. Bölgede kullanılan betonların niteliği yıllara ve beton sınıfına göre belirlenerek, beton basınç dayanımındaki değişkenlikler ortaya konmuştur.


Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


B. Baradan, H. Yazıcı, H. Ün, Beton ve Betonarme Yapılarda Kalıcılık (Durabilite) İstanbul: Türkiye Hazır Beton Birliği, (2010)

İ.B. Topçu, A. R. Boğa Osmangazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, 18(1) (2005) 1-13.

Anonim, http://www.koeri.boun.edu.tr/depremmuh/eski/DBYBHY-2007-KOERI.pdf (Erişim tarihi: 10/08/2015)

Anonim, http://yunus.hacettepe. edu.tr/~kdirik/Kastamonu.pdf (Erişim tarihi: 10/07/2015)

Anonim, http://www.deprem.gov.tr /sarbis/shared/depremharitalari.aspx (Erişim tarihi: 10/07/2015)

B. Özmen Türkiye Jeoloji Bülteni, 54(3) (2011) 109-122.

Anonim, http://www.mta.gov.tr/v2.0/deprem/index.php?id= dep_bol_harita (Erişim tarihi: 10/07/2015)

Anonim, http://www.dogateknik.com.tr/Teknik-Belgeler/Turkiyede-ve-dunyada-hazir-beton-sektoru. Pdf (Erişim tarihi: 10/07/2015)

Anonim, http://www.thbb.org/sektor/turkiyede-sektor/ (Erişim tarihi: 10/07/2015)

S. Karaman, A. Esmeray, B. Öztoprak KSU. Journal of Science and Engineering, 9(2), (2006)152-158.

B. Öztoprak, A. Esmeray, S. Karaman KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(2), (2009)1-7.

T.Y. Erdoğan, Beton, 2. Baskı, Ankara: ODTU Yayıncılık.(2007)

A. Doğangün, Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarımı, 7.Baskı, İstanbul: Birsen Yayınevi. (2011).

U. Ersoy, G. Özcebe, Betonarme, 3.Baskı, İstanbul: Evrim Yayınevi. (2012).

Anonim, http://www.dm-consultancy.com/TR/dosya/1-38/h/ts500.pdf (Erişim Tarihi: 10/07/2015)

O. Şimşek, Beton ve Beton Teknolojisi, 4.Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık. (2012).

A. Orbay, Ayrıntılı Örnekleriyle Betonarme I, Birsen Yayınevi, İstanbul. (2005).

İ. Bektay, Betonarme I Taşıma Gücü ve Kesit Hesapları, TMMOB İnşaat Müh. Odası İstanbul Şubesi, Maya Basın Yayın. (2003).

Anonim, http://www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ypg/

pgdegitimihazirbetonsunumu.pdf (Erişim tarihi: 10/07/2015)

Z. Hanmehmet, Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarım Esasları, Cilt I, Birsen Yayınevi, İstanbul, (2002).

Anonim, http://slideplayer.biz.tr/slide/2008529/. (Erişim tarihi: 10/07/2015)

İ.İ. Atabey e-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Engineering Sciences, 7(1) (2012) 119-128.