Farklı Eğim Açılarındaki Fotovoltaik Panellerin Elektriksel Ölçümlerinin Raspberry Pi ile İzlenmesi

Hüseyin PARMAKSIZ, Akif KARAFİL, Harun ÖZBAY, Metin KESLER
3.503 773

Öz


Güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde etmek için fotovoltaik (FV) paneller kullanılmaktadır. FV panellerden elde edilen enerji, panellerin kurulduğu coğrafi konuma, mevsimsel değişimlere ve çevre koşullarına göre sürekli olarak değişiklik göstermektedir. Dolayısıyla FV panellerden maksimum güç elde edilmesi amacıyla panellerin optimum eğim açısının aylık, mevsimsel ve yıllık olarak değiştirilmesi gerekir. Bu çalışmada, farklı açılarda yerleştirilen FV paneller ile Bilecik ilinde güneş enerjisinden elde edilecek maksimum gücün hangi eğim açılarında gerçekleştiğinin tespiti için verilerin toplanması, kayıt altına alınması ve analiz çalışmaları Raspberry Pi (RPi) üzerine kurulu web sunucu aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda FV panellerin gerilimleri gün boyunca ölçülmektedir. Ölçülen veriler analog-dijital dönüştürücü (mikrodenetleyici) ile sayısal bilgiye çevrilmektedir. RPi ile sayısal bilgilerin her 10 dakikada bir ortalaması alınarak kendi hafıza ortamında saklama işlemi gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda RPi’ye kurulan Linux temelli Raspbian işletim sisteminde oluşturulan betik yardımıyla ve web ara yüzünden aynalama işlemi yapılarak verilerin bilgisayar ortamına kaydedilmesi ile yedekleme işlemi gerçekleştirilmektedir. Farklı eğim açılarındaki FV panellerden elde edilen elektriksel ölçümler RPi üzerine kurulu web sunucu aracılığıyla günün her saatinde canlı olarak izlenebilmektedir. Ayrıca elektriksel veriler aylık ve yıllık olarak tarih ve zaman bilgileri ile kayıt altına alınmaktadır. Geliştirilen sistemin kullanıcı ara yüzüne http://solar.bilecik.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


A. N. A. Ali, M. H. Saied, M. Z. Mostafa, T. M. Abdel-Moneim (2012) DOI: 10.1109/EnergyTech.2012.6304652.

M. A. G. De Brito, L. Galotto, L. P. Sampaio, G. de Azevedo e Melo, C. A. Canesin (2013) DOI: 10.1109/TIE.2012.2198036.

M. Demirtaş Politeknik Dergisi, 9(4) (2006) 247.

K. Kurokawa (1998) DOI: 10.1016/S0960-1481(98)00144-X.

A. Şenpinar, M. Cebeci (2012) DOI: 10.1016/j.apenergy.2011.07.043.

J. Kaldellis, D. Zafirakis (2012) DOI: 10.1016/j.energy.2011.11.058.

M. Kacira, M. Simsek, Y. Babur, S. Demirkol (2004) DOI: 10.1016/j.renene.2003.12.014.

M. Aydın, M. H. Süzer, B. Yeşilata, Fotovoltaik Sistemlerde Anlık Çalışma Koşullarının Ölçümü İçin Özgün Bir Veri (DAQ) Kartı Tasarımı, 3. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, Mersin-Türkiye, (2005).

S. Kesler, S. Kivrak, F. Dincer, S. Rustemli, M. Karaaslan, E. Unal, U. Erdiven (2014) DOI: 10.1016/j.rser.2013.12.027.

K. A. Kavadis, C. Gitersos, D. Zafirakis, J. K. Kaldellis, Optimum photovoltaic angle estimation for stand-alone installations of South Europe on the basis of experimental measurements, 2011 International Conference on Clean Electrical Power (ICCEP ), Ischia-İtalya, (2011) 111.

O. Asowata, J. Swart, C. Pienaar, Optimum tilt and orientation angles for photovoltaic panels in the Vaal triangle, 2012 IEEE PES Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC), Şangay-Çin, (2012) 1.

A. Rouholamini, H. Pourgharibshahi, R. Fadaeinedjad, G. Moschopoulos, Optimal tilt angle determination of photovoltaic panels and comparing of their mathematical model predictions to experimental data in Kerman, Electrical and Computer Engineering (CCECE), 2013 26th Annual IEEE Canadian Conference on, Regina, SK-Kanada, (2013) 1.

S. Jain, A. Vaibhav, L. Goyal, Raspberry Pi based interactive home automation system through E-mail, Optimization, Reliabilty, and Information Technology (ICROIT), 2014 International Conference on, Faridabad-Hindistan, (2014) 277.