Kırıkkale Şehir İçi Ulaşımda Alternatif Sistem Değerlendirmesi

Battal DOĞAN, Adem KABLAN
2.424 842

Öz


Kırıkkale Şehri İçin Uygun Olduğu Düşünülen Tramvay Hattına Ait Tasarımların Yapılması. Ayrıca Bu Tasarımlar Sonucu Elde Edilen Yatırım Maliyeti ve İşletmenlik Maliyeti Analizlerinin Yapılması. Proje Hakkında Sonuçlar ve Değerlendirmelerin Yapılması.


Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


M. Tanış, K. Öğüt, Orta Ölçekli Kentler için Toplu Taşıma Seçeneklerinin Teknik ve Mali Karşılaştırması, 5. Kentsel Altyapı Ulusal Sempozyumu, Hatay-Türkiye, (2007) 132-146.

M. Gökdağ, M. Yüksel, Enerji Verimliliği Açısından Demiryollarının Önemi ve Geliştirilmesi, Ulusal Enerji Verimliliği Sempozyumu, Ankara-Türkiye, (1999).

A. Kabasakal, A. Solak Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (1) (2010)123-136.

D. Levinson, J. Mathieu, D. Gillen, A. Kanafani The Annals of Regional Science 31 (1997) 189–215.

Anonim, http://www.ubak.gov.tr/Rayli_Sistem_Kriterleri.pdf (Erişim tarihi: 15th of May, 2015).

Anonim, http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Trafik/TrafikHacimHaritasi.aspx (Erişim tarihi: 15th of May, 2015).