Güç Sistemi Kararlılığını İyileştirecek Facts Cihazlarının Bağlantı Noktasının Belirlenmesi

Ali ÖZTÜRK, Beytullah BOZALİ, Salih TOSUN
2.960 1.299

Öz


Bu çalışmada, tristor kontrollü seri kompanzator( TSCS) ve statik var kompanzator (SVC) denetleyicilerinin güç sistemi gerilim kararlılığına olan etkileri incelenmiştir. İncelemeler 5 örnek olarak seçilen 5 baralı sistem üzerinde yapılmıştır. Sürekli güç akışı analizi yöntemi kullanılarak TSCS ve SVC’nin gerilim çökmeleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Hatların kararlılık indeksi değerleri ve yük baralarına ait voltaj kararlılık indeksi değerleri hesaplanmıştır. Bu index değerlerine göre güç sistemi Esnek alternatif akım cihazları iletim cihazları (FACTS) bağlantı noktaları belirlenmiştir.  FACTS cihazları bağlandıktan sonra simülasyon programı ile yük akışı çalışmaları yapılmıştır. Yapılan çalışma ile elde edilen sonuçlara göre güç sisteminin kararlılık sınır değerlerini iyileştirmede ve aktif güç kayıplarını azaltmada FACTS cihazlarının önemli bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. 


Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


C. W. Taylor, Power System Voltage Stability, McGraw-Hill Ryerson, New York (1994).

M. A. Yalçın, Enerji Sistemlerinde Gerilim Kararlılığının Yeni Bir Yaklaşımla İncelenmesi, Doktora Tezi, İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi, İstanbul-Türkiye.

H. Dirik, Statcom Ve Sssc Denetleyicilerinin Güç Sistemi Gerilim Kararlılığı Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun-Türkiye.

R. Balanathan, Techniques to efficiently improve power system voltage stability, Doktora Tezi, The University of Auckland, New Zealand, (1998).

T. E. Gümüş, M. A. Yalçın SAÜ. Fen Bil. Der. 17(2) (2013) 1-6.

N. Mithulananthan, A. Sode -Yome, N. Acharya, Application of FACTS Controllers in Thailand Power Systems, School of Environment, Resources and Development Asian Institute of Technology,Thailand, (2005).

F. Milano, L. Vanfretti, J. C. Morataya IEEE Transactions on Education, 51(1) (2008) 17-23.

TMMOB, TMMOB Reaktif Güç Kompanzasyonu Seminer Notları, İstanbul EMO (1999).

M. Bayram, Reaktif Güç Kompanzasyonu, ENTES, İstanbul (1997).

A. Hasanovic, (2000) Modeling and Control of The Unified Power Flow Controller (UPFC), Yüksek Lisans Tezi, West Virginia University, ABD.

IEEE FACTS working group 15.05.15, FACTS Application, December 1995.

U. Arifoğlu, Güç Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Analizi, Alfa Yayınları, (2002).

C. A. Canizares, T. F. Zeno IEEE Transactions on Power Systems, 14(1) (1999) 158-165.

C. A. Canizares, Power Flow and Transient Stability Models of FACTS Controllers for Voltage and Angle Stability Studies In Proc. of IEEE/PES Winter Meeting, Singapore (2000).

P.K. Tiwari, Y.R. Sood, Optimal Location Of Facts Devices İn Power System Using Genetic Algorithm”, Nature & Biologically İnspired Computing, 2009. NaBIC 2009. World Congress On, Coimbatore- India, (2009) 1034–1040.

M. Bağrıyanık Enerji iletiminde gerilim kararlı en uygun reaktif güç desteklemelerinin incelenmesi, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul-Türkiye, (1997).

T. V. Cutsem, C. Vournas, Voltage Stability of Electric Power Systems, Kluwer Academic Publishers, Boston/London/Dordrecht (1998).

P. Kunder, Power system stability and control, Power System Engineering Series, Mc Graw Hill. (1993).

B. Mallaiah and P. Ramana Reddy. (2015). “voltage Stability Enhancement Through optimization Techniques”,Internet.

C. Subramani, S. S. Dasch, M. Arun Bhaskar, M. Jagdeshkumar International Journal of Recent Trends in Engineering 2(5) (2009) 263.

A. Uğur, Güç Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Analizi, Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti, 243-260 (2002).