Silikon Yağının Bakteriyel Selüloz Üretiminde Verime Olan Etkisi

Gökhan GÜNDÜZ, Deniz AYDEMİR, Nejla AŞIK, Havva GÜMÜŞ
1.825 476

Öz


Bu çalışmada, CAS kayıt numarası 63148-58-3 olan silikon yağı kullanılarak bakteriyel selüloz (BC) üretiminde verime olan etkisi incelenmiş ve bazı özelliklerine bakılarak literatür ile karşılaştırılmıştır. Bu amaçla, hazırlanan Hestrin ve Schramm (HS) ortamına Gluconacetobacter hansenii (Kontrol-BC) ve Gluconacetobacter hansenii + Silikon (Silikon-BC) yağı ilave edilerek 14 gün bekletilmiştir. Oluşan BC tabakalarının morfolojik özellikleri SEM ile incelenmiştır.  Su tutma kapasitesi Kontrol-BC ve Silikon-BC için sırasıyla; 68,31 ve 173,82 katı olarak bulunmuştur. Selüloz verimleri ise sırasıyla Kontrol-BC’de 1,054 g/l ve Silikon-BC de ise 1,234 g/l olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan, FTIR ve TGA analizleri de yapılarak karşılaştırılmış ve benzer yapıda oldukları görülmüştür. XRD analizi sonuçlarına göre Silikon-BC ilaveli örneklerin kristalinitesinin kontrol örneğine göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre, silikon yağının selüloz verimi üzerinde olumlu etkisi olduğu saptanmıştır.


Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


R.J. Moon, A. Martini, J. Nairn, J. Simonsen, J. Youngblood Chem. Soc. Rev. 40 (2011) 3941–3994.

R.T. Olsson, A. Samir, G. Salazar-Alvarez, L. Belova, V. Ström, L.A. Berglund, O. Ikkala, J. Nogués, U.W. Gedde Nature Nanotechnology 5 (2010) 584-588.

Y.Z Wan, Y. Huang, C.D Yuan, S. Raman, Y. Zhu, H.J. Jiang, F. He, C. Gao Materials Science and Engineering C 27 (2007) 855–864.

M. Gama, P. Gatenholm, D. Klemm, Bacterial NanoCellulose A Sophisticated Multifunctional Material, CRC Press Taylor & Francis Group 6000 Broken Sound Parkway NW, Suite 300 Boca Raton, FL 33487-2742, International Standard Book Number-13: 978-1-4398-6992-5 (eBook - PDF) (2013).

A. Putra, A. Kakugo, H. Furukawa, J.P. Gong Polymer Journal 41(9) (2009) 764–770.

S. Hestrin, M. Schramm Biochem. Journal 58 (1954) 345–352.

N. Halib, M.C.I.M. Amin, I. Ahmad Sains Malaysiana 41(2) (2012) 205–211.

P. Fabio, P. Gomes, N.H.C.S. Silva, E. Trovatti, L.S. Serafim, M.F. Duarte, A.J.D. Silvestre, C.P. Neto, C.S.R. Freire Biomass and Bioenergy 55 (2013) 205-211.

C. Castro, R. Zuluaga, C. Álvarez, J.L. Putaux, G.G. Caro, O.J. Rojas, I. Mondragon, P. Ganán Carbohydrate Polymers 89(4) (2012) 1033-1037.

K.C. Cheng, J.M. Catchmark, A. Demirci Journal of Biological Engineering 3(12) (2009) doi:10.1186/1754-1611-3-12.

N. Terinte, R. Ibbett, K.C. Schuster Lenzinger Berichte 89 (2011) 118-131.

R. Ibbett, D. Domvoglou, D.A.S. Phillips Cellulose 15 (2008) 241-254.