Orta Yoğunlukta Liflevha (MDF) Yüzeylerinde Toz Boya Uygulamaları

Uğur ARAS, Hülya KALAYCIOĞLU, Hüsnü YEL
2.028 646

Öz


Günümüzde kompozit ve plastik gibi ileri teknoloji ürünü malzemeler kullanılmasına rağmen ahşap malzemeler estetik yönü ve sıcaklığıyla popülaritesini devam ettirmekte ve kullanımı giderek artmaktadır. Bu nedenle, ahşabın bu estetik yönünün ahşap kompozitlerine de kazandırılması için boyama sistemleri kullanılmakta olup, üretimin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu sistemlerden biri olan toz boyalar; solvent içermemesi dayanıklı ve çevre dostu olması, düşük VOC (uçucu organik bileşik) salınımı, zengin renk seçenekleri ve ekonomiklik gibi özellikleri ile boyama yöntemleri içerisinde önemini giderek attırmakta olup, geleneksel boyama yöntemlerine göre daha çekici bir alternatif oluşturmaktadır. Bu çalışmada; MDF panellerinde toz boya uygulamasında kullanılan yöntem, hammadde ile bunların ekonomik ve çevre açısından faydaları ve diğer yüzey kaplama yöntemleriyle kıyaslaması yapılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler:  MDF, Toz boyama, Ahşap kompozitler, VOC


Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


M. Badila, C. Jocham, W. Zhang, T. Schmidt, G. Wuzella, U. Müller, A. Kandelbauer Prog. Org. Coat. 77(10) (2014) 1547-1553.

C.O. Carroll, European market update, Proceedings of the European Laminates Conference and Workshop, Berlin-Germany, (2004) 1–12.

A. Kandelbauer, A. Teischinger Eur. J. Wood Wood Prod. 68(2) (2010) 179–187.

A. Kandelbauer, P. Petek, S. Medved, A. Pizzi, A. Teischinger Eur. J Wood Wood Prod. 68(1) (2010) 63–75.

M. Badila, E. Dolezel-Horwath, T. Zikulnig-Rusch, A. Schmidt, T. Kandelbauer Eur. J Wood Wood Prod. 70 (2012) 639–649.

M.C. Barbu, T. Schmidt, Holztechnologie 50(1) (2009) 32-36.

G.C. Cole, J. Hogan, M. Aulton, The Coating Process. Pharmaceutical Coating Technology, 1st Edition, CRC Press, (1995).

K. Amighi, A. Möes Eur. J Pharm. Biopharm. 42(1) (1996) (1996) 29-35.

P. Gribble, A History of powder coating in Seymour, R. and H. Mark (eds). Organic Coat-ings: Their Origin and Development , 1st Edition, Elsevier, (1990).

D.S. Richart Powder Coat. 11(1) (1990). 16-24.

D. Morris, j. Verlaak Cycle Assessment for Industrial Coatings Applied on MDF, The Decorative Surfaces Conference, Miami- USA, (2011). .

G. Wuzella, A. Kandelbauer, A.R. Mahendran, A. Teischinger Prog. Org. Coat. 70(4) (2011) 186-191.

A. Walton Sustainable, safe and high quality UV-cure powder coating for wood substr, 5th Wood Coatıngs and Substrates Conference, The Universıty Of North Carolina At Greensboro, (2012).

Anonim, http://btdwoodpowdercoating.com/process/powder-coating/, (Erişim tarihi:28th of July, 2015).

R. Schwalm, UV coatings: basics, recent developments and new applications, Elsevier. (2006).

B. Utech, A Guide to High-performance powder coating, society of manufacturing engineers,1st Edition, Society of Manufacturing Engineers, (2002).

T.A. Misev, R. Van der Linde Prog. Org. Coat. 34(1) (1998) 160-168.

J. Binder Powder on MDF – A Process Analysis, Industrial paint and powder, Nordson Corporation (2004).

Anonim, http://www.pcimag.com, Powder on MDF process analysis, (Erişim tarihi:15th of July 2015).

M Knoblauch, High-gloss, UV-cured powder coating on mdf- A one of a kind finish, Case study, Radtech publication, (2013).

Anonim, http://kckimya.com/tr/kcbrotr.pdf, KC Kimya, Toz boyalar, (Erişim tarihi:02th of September, 2015).

Anonim, http://www.interpon.com.tr, Elektrostatik termoset toz boyaların içeriği, (Erişim tarihi:10th of July, 2015).

N. Liberto, User’s guide to powder coating, 1st Edition, Society of Manufacturing Engineers, (2003).

Anonim, SpecialChem4Coatings (2009). Powder coating center. Available online at http://www.specialchem4coatings.com/tc/powder-coatings/ (Erişim tarihi:10th of October, 2015)

D.S. Richart Powder Coating 1(1), (1990). 16-24.

WHO, Indor air quality, Organic Pollutant Europe Reports and Studies, No.111, World Health Organization, 2-39 (1989).

WHO, Internatıonal Agency for Research on Cancer (IARC), Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans Formaldehyde, 2-Butoxyethanol and 1-tert-Butoxypropan-2-ol, Summary of Data Reported and Evaluation, 88 (2006).

F. Bulian, J. Graystone Wood coatings: Theory and practice. 1st Edition, Elsevier. (2009).

C.L. Burn, R. Golini, G. Gereffi, The development and diffusion of powder coatings in the United States and Europe:Historical and value chain perspective, Duke university, (2010),

C. Martin, Surface and Panel, 40-44 (2007).

Anonim, http://catalyticovens.com/mdfpowdercoat/files/2013/02/PCmagMDFarticle.pdf (Erişim tarihi:2th of September, 2015)

Anonim, http://www.psdas.gov.hk/content/doc/2005-2-14/Powder_Coating_of_Heat-Mr_Keepa-2005-2-14.pdf (Erişim tarihi:30th of July, 2015).

Anonim, http://www.dvuv.com/products/uvmax/, (Erişim tarihi 10th of September, 2015).

G. Dagro European Coatings journal 12 (2014) 10-13.