Bazı Odun Kabuklarının Kimyasal Analizi

Sefa DURMAZ, Süleyman KUŞTAŞ, Özlem ÖZGENÇ, Ümit Cafer YILDIZ
3.543 1.070

Öz


Önemli bir biokütle kaynağı olan ağaç kabuklarının kimyasal yapısı çeşitlilik göstermektedir. Bu çalışmada üç farklı ağaç kabuğunun kimyasal bileşenleri incelenmiştir. Hücre duvarını oluşturan temel bileşenlerin (holoselüloz, alfa selüloz, lignin) kabuk içerisindeki oranları belirlenmiştir. Kabukta bulunan polisakkarit miktarı oduna oranla bir hayli düşük bulunmuştur. Kabuğun alkol-benzen, soğuk ve sıcak su ve %1 NaOH içerisindeki çözünme miktarı incelenmiştir. Kabuktaki çözünme miktarının oduna oranla yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca ağaç kabuklarındaki kül oranı da incelenmiş ve oranların oduna kıyasla yüksek olduğu tespit edilmiştir.


Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


E. Sjostrom, Wood chemistry: fundamentals and applications, 2. Baskı, Academic Press, (1993).

H. Kofujita, K. Ettyu, M. Ota Wood Sci Technol 33(3) (1999) 223-228.

E. Görcelioğlu İÜ Orman Fakültesi Dergisi 23(2) (1973) 108-130.

S. Huş İÜ Orman Fakültesi Dergisi 26(1) (1976) 14-33.

İ. E. Dönmez, Ş. Dönmez Türkiye Ormancılık Dergisi 14(2) (2013) 156-162.

G. Vázquez, G. Antorrena, J.C. Parajó Wood Sci Technol 21(2) (1987) 155-166.

L. Valentín, B. Kluczek-Turpeinen, S. Willför, J. Hemming, A. Hatakka, K. Steffen, M. Tuomela, Bioresource Technol, 101(7) (2010) 2203-2209.

D. Fengel, G. Wegener, Wood: chemistry, ultrastructure, reactions, 1. Baskı, Walter de Gruyter, (1983).

R. Solár, F. Kačik, I. Melcer Holz Roh Werkst 50(7-8) (1992) 291-294.

B. L. Browning, Methods of wood chemistry, 1. Baskı, Interscience Publishers, (1967).

R. M. Rowell, Handbook of wood chemistry and wood composites, 2. Baskı, CRC Press, (2012).

H. Kırcı, Alkali sülfit antrakinon etanol (ASAE) yöntemiyle Kızılçam (Pinus brutia Ten.) odunundan kağıt hamuru üretim koşullarının belirlenmesi, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon-Türkiye, (1991).

T. Tank İÜ Orman Fakültesi Dergisi 16(2) (1964) 71-123.

R. C. Pettersen The chemistry of solid wood, 207 (1984) 57-126.

H. Hafızoğlu M. Usta Holz Roh Werkst 63(1) (2005) 83-85.

E. Nunes, T. Quilhó, H. Pereira IAWA J, 17(2) (1996) 141-150.

P. Labosky Wood Sci. 12 (1979) 80-85.