Lamine Kayın Panellerin Fiziksel ve Mekanik Özellikleri Üzerine Lif Dolgulu Epoksi Tutkallarının Etkisi

Nuray BALCI, Leyla AKTÜRK, Deniz AYDEMİR
2.586 781

Öz


Termoset bir polimer olan epoksi, birçok alanda kullanımı olan bir materyaldir. Suya, aside ve alkaliye direnci çok yüksek, zamanla direnç özelliğini kaybetmez ve bu yüzden birçok materyalin ya da kompozitin hazırlanmasında kullanılabilmektedir. Özellikle yüzey kaplamalarında ve yüzey özelliklerinin iyileştirilmesinde farklı katkı maddeleriyle birlikte kullanılabilmektedir. Bu çalışmada; lamine kayın panellerin fiziksel, mekanik ve yüzey morfolojisi üzerine Mikrofibril selüloz (MFC), Nanofibril selüloz (NFC), pamuk (C) ve α–selüloz (AC) katkılı epoksi tutkalının etkileri araştırılmıştır. Lamine malzemeler 5 katmanlı olarak Doğu kayını (Fagus orientalis) odunu kullanılarak yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre epoksi’ye eklenen farklı katkı maddelerinin, lamine malzemelerin yoğunluk değerlerini kısmen yükselttiği belirlenmiştir. Yoğunluk değerlerine göre tam kuru rutubette NFC ilaveli lamine kompozitlerin yoğunluğu 0.70 gr/cm³, hava kurusu rutubette MFC’li kompozitlerin 0.74 gr/cm³ ve %100 rutubette ise kontrol örneklerinde 0.90 gr/cm³ olarak belirlenmiştir. Elde edilen mekanik özelliklere bakıldığında sırasıyla en yüksek eğilme direnci, MFC içeren kompozitlerde 118,5 MPa; eğilmede elastikiyet modülü ve basınç direnci ise C’li numunelerde 9385 MPa ve 66.81 MPa Olarak belirlenmiştir. Elektron mikroskobu yardımıyla yapılan yüzey analizlerinde ise katkı maddelerinin yüzeyde tutunmayı artırarak mekanik özellikleri yükselttiği belirlenmiştir.


Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


L. Kozma, I. Olefjord Material Science Technology 3(11) (1987) 954-962.

D.Aydemir Drvna Industrija 66(1) (2015) 35-40.

E. M. Petrie, Epoxy Adhesive Formulations, McGraw Hill, (2006).

S. Auer, D. Frenkel Nature 413(6857) (2001) 711-713.

L. L. Zhai, G. P. Ling, Y. W. Wang International Journal of Adhesion & Adhesives 28(1) (2007) 23-28.

R. Masoodi, R. F. El-Hajjar, K.M. Pillai, V. Sabo Materials and Design 36 (2012) 570-576.

I. Siro, D. Plackett Cellulose 17(3) (2010) 459-494.