Adli Bilişim Mühendisliği Eğitiminin Kurumlar Açısında Önemi

Erhan AKBAL, Fatma GÜNEŞ
3.307 1.022

Öz


Teknolojinin gelişmesiyle dünyada bilişim alanında işlenen suçlar gittikçe artmakta ve toplum hayatını olumsuz etkilemektedir. Dijital kaynaklar aracılığıyla işlenen suçlarla mücadele edebilmek için gerekli olan altyapı çalışmaları yetersiz kalmaktadır. Bilişim teknolojilerinin yaygın olarak kullanıldığı ülkeler belirtilen suçlardan etkilendiğinden bu alanın öneminin farkına varmış ve eğitim müfredatlarında adli bilişim ve siber suç kavramlarına yer vermiştir.

Fakat bilişim suçlarının oluşmasından önceki ve sonraki süreçleri incelemek yeni bir bilim dalı gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Adli Bilişim mühendisliği bölümü bilişim suçlarıyla mücadele etmek için dünyada birçok ülkede bulunan yeni bir disiplindir.

Bu çalışmada ülkemizdeki kurumların bilişim suçlarına ve güvenliğine bakış açıları ortaya konularak, adli bilişim mühendisliği eğitiminin önemi gösterilmiştir.


Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


L. Zhijun, W. Ning, Developing a Computer Forensics Program in Police Higher Education, 4th International Conference on Computer Science & Education, Nanning-China , (2009) 1436.

J. Swartz, http://www.usatoday.com/tech/news/techinnovations/2006-06-05-digital-forensics_x.htm?POE=TECISVA (Erişim tarihi: 15th of December, 2015).

Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16198 (Erişim tarihi: 11th of May, 2015).

Adalet Bakanlığı, http://www.abgm.adalet.gov.tr/pdf/KANUN.pdf (Erişim tarihi: 10th of July, 2015).

O. Turhan, Bilgisayar Ağları ile İlgili Suçlar, Planlama Uzmanlığı Tezi, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Ankara, (2006).

U. Boğa, Bilişim Suçlarıyla Mücadele Yöntemleri, Uzmanlık Tezi, T.C. Radyo Televizyon Üst Kurulu, Ankara (2011).

T.C. Adalet Bakanlığı, 2010-2014 Stratejik Plan, Adalet Bakanlığı, Ankara, (2010).

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2009-2013 Stratejik Plan, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara, (2009).

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2015 Yılı Performans Programı Strateji Raporu, İçişleri Bakanlığı, Ankara, (2015).

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2012 Yılı Performans Programı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara, (2012).

TÜBİTAK, Siber Suçlarla Mücadelede TÜBİTAK ve Emniyet İşbirliği, https://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/siber-suclarla-mucadelede-tubitak-ve-emniyet-isbirligi, (Erişim tarihi: 10th of July, 2015).

T.C. İçişleri Bakanlığı, 2015 Yılı Performans Programı Strateji Raporu, İçişleri Bakanlığı, Ankara, (2015).

T.C. İçişleri Bakanlığı, 2010-2014 Stratejik Plan, İçişleri Bakanlığı, Ankara, (2010).

TÜBİTAK Bilgem Siber Güvenlik Enstitüsü, http://sge.bilgem.tubitak.gov.tr/ (Erişim tarihi: 13th of July, 2015).

Jandarma Genel Komutanlığı, 2013 Yılı Faaliyet Raporu, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, (2013).

Jandarma Genel Komutanlığı, 2014 Yılı Faaliyet Raporu, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, (2014).