Stiren-Bütadien Kopolimer Katkısının Çimento Harçlarına Etkisi

Murat DOĞAN, Alper BİDECİ, Bekir ÇOMAK, Özlem SALLI BİDECİ, Elif BESLİ
2.118 645

Öz


Beton üretiminde çoğunlukla yeni kuşak kimyasal katkılar kullanılmaktadır. Dağıtma (dispersiyon) gücü yüksek olan kimyasal katkıların beton içerisinde belirli oranlarda kullanılması esastır. Kimyasal katkı içeriği uygun kullanılmadığı takdirde, taze ve sertleşmiş beton özellikleri etkilenmektedir. Çalışmada, akışkanlaştırıcı (%1) ilavesi ile Stiren Bütadien Kopolimer (SBR) katkısının çimento harçlarına etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, çimento harçlarına ağırlıkça SBR ilavesi (0%SBR (Kontrol), 5%SBR, 10%SBR, 15%SBR ve %100SBR) ile elde edilmiş deney numunelerinin fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri incelenmiştir. Ayrıca, numunelerin SEM-EDS analizleri yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda, %5 Stiren Bütadien Kopolimer katkısının çimento harçlarının basınç dayanımına olumlu etkisi olduğu görülmüştür.

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


Kılınç C, Hazır Beton Dergisi, Temmuz-Ağustos (2012) 70-75.

G. Uzan, İtakonik asitle modifiye edilmiş stiren - bütadien kauçuk / haloysit nanotüp nanokompozitleri, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul-Türkiye, (2013).

Sallı Bideci Ö, Bideci A, Gültekin A.H, Oymael S, Yıldırım, H, Compos B Eng 67 (2014) 239-243.

Rossignolo J.A, Agnessini M.V.C, Cement and Concrete Research, 32(3) (2002) 329-334.

Şengül Ö, Doğan Ü.A, www.e-kutuphane.imo.org.tr/pdf/10598.pdf. (Erişim Tarihi: 2011).

Rossignolo J.A, Agnessini M.V.C, Cement and Concrete Research, 26(4) (2004) 375-380.

Essa M.S, Abdul–Amir A.M, Hassan N.F, Kufa Journal of Engineering, 4(1) (2012) 81-95.

Yang Z, Shi X, Creighton A.T, Peterson M.M,, Construction and Building Materials, 23 (2009) 2283-2290.

Xiong L, Shen A, Liang J, Wang H, Mechanism of Butadiene-Styrene Modified Concrete, International Conference on Intelligent Systems Design and Engineering Application (ISDEA 2012), Sanya-Çin, (2012) 1049-1052.

Shafieyzadeh M., International Journal of Concrete Structures and Materials, 7(4) (2013) 295-301.

TS EN 197-1, Çimento-Bölüm 1: Genel çimentolar- Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterler, (2012)

TS EN 196-1, Çimento Deney Metotları- Bölüm 1: Dayanım, (2009)

ASTM C 230, Standard Specification for Flow Table for Use in Tests of Hydraulic Cement, American Society for Testing and Materials, Philadelphia, PA, (2012).