Geri Dönüşüm Lifler İçeren Süprem Kumaşların Isıl Konfor Özelliklerinin İncelenmesi

Gizem CELEP, Gamze DOĞAN, Mehmet Emin YÜKSEKKAYA, Mevlüt TERCAN
2.966 1.270

Öz


Bu çalışmada orijinal (ORJ) ve geri dönüşüm (GD) pamuk lifleri kullanılarak, %100 ORJ, %100 GD ve 50/50 ORJ/GD pamuk lifleri içeren iplikler üretilmiş ve bu iplikler ile üretilen süprem kumaşların ısıl konfor özellikleri incelenmiştir. Bu amaçla konfeksiyonda açığa çıkan kumaş kırpıntılarından elde edilen geri dönüşüm pamuk lifleri ve orijinal pamuk lifleri open-end rotor iplik eğirme sisteminde eğrilmiş ve bu ipliklerden süprem kumaşlar üretilmiştir. Geri dönüşüm ve orijinal pamuk ipliklerinden elde edilen bu kumaşların ısıl konfor özelliklerini karşılaştırmak amacıyla; ısıl iletkenlik, ısıl direnç, ısıl soğurganlık ve hava geçirgenlik özellikleri ölçülmüştür. Kumaşlarda geri dönüşüm pamuk liflerinin kullanımının kumaşların ısıl direnç değerlerini arttırdığı; ısıl iletkenlik, hava geçirgenliği ve ısıl soğurganlık değerlerini düşürdüğü gözlenmiştir. Geri dönüşüm liflerinden örülmüş süprem kumaşların ısıl direnç değerlerinin yüksek olmasının ve ilk temasta daha sıcak bir his vermesinin orijinal liflerden üretilen kumaşlara göre kullanım alanına bağlı olarak üstünlük sağladığı düşünülmektedir. 


Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


A.A. Merati, M. Okamura, Tex. Res. J., 74(7) (2004) 640-645.

Ş. Altun, Türkiye’deki Tekstil ve Hazır Giyim Atıklarının ve Geri Kazanım İmkanlarının Genel Profilinin Çıkarılması, Proje No: 109Y008, (2010).

C. Prakash, G. Ramakrishnan, Arab. J. Sci. Eng., 39(3) (2014) 2289–2294.

D. Gupta, V.K. Kothari, Y. Jhanji, Indian J. of Fibre Text. Res., 39(2) (2014) 115-121.

N. Oğlakcioğlu, A. Marmarali, Fibres & Text. in East. Eur., 15(5-6) (2007) 94-96.

A. Majumdar, S. Mukhopadhyay, R. Yadav, Int. J. of Thermal Sci., 49(10) (2010) 2042-2048.

S.B. Stankovic, D. Popovic, G.B. Poparic, Polymer Testing, 27(1) (2008) 41-48.

P.N. Duru, O. Babaarslan, Tex. Res. J., 73(10) (2003) 907-911.

G.M. El-Nouby, J. of Appl. Sci. Res., 3(10) (2007) 972-976.

M.T. Halimi, M.B. Hassen, B. Azzouz, F. Sakli, J. of the. Tex. Ins., 98(5) (2007) 437-442.

S. Kaplan, Ö. Göktepe, Fibres & Text. in East. Eur., 14(3) (2006) 58-62.

M. Inoue, S. Yamamoto, J of Tex. Eng., 50(2) (2004) 25-30.

M. Kondo, S. Kobayashi, Sen’i Gakkaishi Y., 53(2) (1997) 67-70.

G. Pınarlık, M.F. Şenol, İkinci Kullanım Tekstil Liflerinden Yapılan Open End Rotor İpliklerinin Özellikleri, I. Ulusal Geri Kazanım Kongre ve Sergisi, Uşak-Türkiye (2012) 169.

A.E. Tayyar, S. Üstün Çetin, R-Pet Elyaftan Üretilen Dokusuz Yüzey Kumaşların Isıl Özellikleri, I. Ulusal Geri Kazanım Kongre ve Sergisi, Uşak-Türkiye (2012) 23.

G. Celep, M.E. Yüksekkaya, Geri Dönüşüm Liflerden ve Orijinal Liflerden Üretilen Battaniyelerin Isıl Konfor Özelliklerini İncelenmesi, I. Ulusal Geri Kazanım Kongre ve Sergisi, Uşak-Türkiye (2012) 157.