ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ FİRMA PERFORMANSI İLİŞKİSİNE YETENEK PERSPEKTİFİNDEN BİR BAKIŞ

Ayşe GÜNSEL
2.324 1.045

Öz


Enformasyon teknolojileri (IT)  altyapısı ve kaynakları, günümüz dinamik ve rekabetçi iş ortamında işletmelerin başarılı olabilmeleri ve devamlılıklarını sağlayabilmeleri açısından temel bir rekabet avantajı kaynağı teşkil etmektedir. Teorik temellerini Kaynak Tabanlı Görüş (KTG) üzerine inşa eden bu çalışmada IT yetenekleri –teknik ve idari- olmak üzere iki boyutta ele alınmakta ve IT yeteneklerinin firma performansı üzerindeki etkileri, 18 adet büyük işletmeden 103 adet katılımcıdan elde edilen veriler üzerinde test edilmektedir. Bulgular, IT yeteneklerinin hem nicel hem de nitel performans üzerindeki etkilerini net bir şekilde ortaya koymakta; böylece IT verimlilik paradoksunun aşılmasına yönelik bir adım atılmış olmaktadır. Çalışmanın teorik ve yönetsel katkıları sonuç kısmında tartışılmaktadır.


Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


Alpay G., Bodur M., Yılmaz C., Çetinkaya S., Arıkan L. (2008). Performance implications of institutionalization process in family-owned businesses: evidence from an emerging economy. Journal of World Business 43 (2008) 435–448.

Barczak G., Sultan, F. and Hultink, E. J. (2007), Determinants of IT usage and new product performance, Journal of Product Innovation Management, Vol. 24, Issue 6, pp.600–613.

Bharadwaj, A. S. (2000), A resource-based perspective on information technology capability and firm performance: an empirical investigation, MIS Quarterly, Vol. 24, No. 1, pp.169-196.

Bhatt G. D., Grover V., Grover V. (2005), “Types of Information Technology Capabilities and Their Role in Competitive Advantage: An Empirical Study”, Journal of Management Information Systems Vol. 22, Iss. 2, 253-277.

Brynjolfsson, E. (1993), The Productivity Paradox of Information Technology, Communications of the ACM, 36(12), pp.67-77.

Chen Y., Liang L., Yang F. & Zhu J., (2006), “Evaluation of information technology investment: a data envelopment analysis approach”, Computers & Operations Research 33, 1368–1379.

Günsel A.ve Tükel, A. (2011), Does Information technology capability improve bank performance? Evidence from Turkey, International Journal Of E-business and E-government Studies, Vol. 3, No. 1, ISSN: 2146-0744 (Online).

Han, H., Lee, J.and Seo, Y.(2008), Analyzing the impact of a firm’s capability on outsourcing success: A process perspective, Information & Management, 45, pp. 31–42.

Kemerer, C.F. and Sosa, G.L. (1990), Systems Development Risks in Strategic Information Systems, CISR/Sloan Working Paper.

Lin, B. W. (2007), Information technology capability and value creation: Evidence from the US banking industry, Technology in Society, 29, pp.93−106.

Ou C. S., Yen D. C. & Hung C. S., (2009), “Determinants of information technology investments: The case of ATM in an emerging economy”, Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting 25, 278–283

Penrose, E.G. (1959), The Theory of the Growth of the Firm. New York: Wiley.

Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J.-Y., and Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies. Journal of Applied Psychology, 88, 879-903

Ravichandran, T. and Lertwongsatıen C. (2005), Effect of ınformation systems resources and capabilities on firm performance: a resource-based perspective, Journal of Management Information Systems, Vol. 21, No. 4, pp.237-276.

Reed, R., ve DeFillippi, R. (1990). “Causal ambiguity, barriers to imitation, and sustainable competitive advantage”, Academy of Management Review, 15: 88-102.

Rivard, S., Raymond, L. and Verreault, D. (2006), Resource-based view and competitive strategy: An integrated model of the contribution of information technology to firm performance, Journal of Strategic Information Systems, 15, pp. 29–50.

Spanos, Y.E., Lioukas, S. (2001), An examination into the causal logic of rent generation: contrasting Porter's competitive strategy framework and the resource-based perspective, Strategic Management Journal, 22 (10), pp.907-934.

Teece, D. et al (1997), Dynamic capabilities and strategic management, Strategic Management Journal, 18:7, pp.509-533.