Psikolojik Sermayenin Kişisel Değerler Bakımından İrdelenmesi (Düzce Orman Ürünleri Sanayi Örneği)

Tarık GEDİK, Muhammet ÇİL, Melek YÜKSELEN KAYA, Bircan ŞİMŞEK
2.026 624

Öz


İnsanın hep olumsuz yönüne dönük olarak yapılan psikolojik araştırmaların aksine bu çalışma ile insan psikolojisinin olumlu yönüne değinilmeye çalışılmıştır. Literatürde psikolojik sermaye kavramı ile ele alınan boyutların gerek birey gerekse de işletme performansı üzerinde olumlu etkiler yarattığı, bunun sonucunda olumlu sonuçlar doğurduğu ve bu olumlu sonuçların da sürekli arttırılabilir olduğu belirtilmektedir. Bu amaçla pozitif psikolojik sermaye olgusu Düzce orman ürünleri sanayi yöneticileri üzerinde irdelenmiştir. Değerlendirme aşamasında daha önce yapılan çalışmalardan ve Fred Luthans tarafından geliştirilen “Psikolojik Sermaye Ölçeğinden” yararlanılmıştır. Psikolojik sermaye ölçeğinin orijinali 4 boyut ve 24 sorudan oluşmaktadır ve ölçekteki 6 ifade umut, 6 ifade iyimserlik, 6 ifade öz-yeterlilik ve 6 ifade de psikolojik dayanıklılıkla ilgilidir. Yapılan analizler sonucunda Düzce orman ürünleri sanayi işletme yöneticilerinin psikolojik sermaye olgusu 3’lü faktör yapısında elde edilmiştir. Elde edilen faktör yapısı sırasıyla “Psikolojik dayanıklılık”, “Umut” ve “İyimserlik” olarak adlandırılmıştır.


Tam metin:

PDF ÖZET