Akış Yönlendirici Plaka Kullanımının Yatay Bir Kanal İçerisindeki Çıkıntılı Isı Kaynaklarından Olan Isı Transferine Etkisi

Mecit SİVRİOĞLU, Burak KURŞUN
3.524 975

Öz


Bu çalışmada, alt ve üst yüzeylerinde çıkıntılı ısı kaynakları bulunan yatay bir kanal içerisinde akış yönlendirici plaka kullanımının ısı transferi üzerine etkileri; değişken ısı akıları ve Reynolds (Re) sayıları için deneysel olarak incelenmiştir. Ayrıca, akış yönlendirici plakalı ve plakasız durumlar birbirleri ile karşılaştırılarak en etkin soğutma koşulları belirlenmeye çalışılmıştır. Soğutucu akışkan olarak hava kullanılmış ve soğutma işlemi doğal, zorlanmış ve karışık konveksiyonla ısı transferi şartlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışma sırasında elde edilen bulgu ve sonuçlar sunulmuştur.

Anahtar kelimeler


Yatay kanal, Çıkıntılı ısı kaynakları, Karışık konveksiyon, Akış yönlendirici plaka

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


. Pirasaci T., (2009). Experimental and numerical investigation of laminar and turbulent mixed convection heat transfer in a channel with discrete protruded heat sources, PhD thesis Ankara. Turkey:Gazi University.

. Pırasacı T., Sivrioğlu M., (2011). Experimental invesitigation of laminar mixed convection heat transfer from arrays of protruded heat sources, Energy Conversion and Management, 52, 2056-2063.

. Maughan J. R., Incropera, F. P., (1987). Experiments on Mixed Convection Heat Transfer for Airflow in a Horizontal and Inclined Channel, International Journal of Heat and Mass Transfer, 30, 1307-1318.

. Hamouche A., Bessaih R., (2009). Mixed convection air cooling of protruding heat sources mounted in a horizontal channel, International Communications in Heat and Mass Transfer, 36, 841–849.

. Mahaney, H.V., Ramadhyani, S., Incropera, F.P., (1989). Numerical Simulation of Three-Dimensional Mixed Convection Heat Transfer from an Array ofDiscrete Heat Sources in a horizontal Rectangular Duct, Numerical Heat Transfer; Part A: Applications, 16 (3), 267-286.

. Wu, H.W., Perng, S.W., (1999). Effect of an Oblique Plate on the Heat Transfer Enhancement of Mixed Convection Over Heated Blocks in a Horizontal Channel, Int. J. of Heat and Mass Trans., 42, 1217-1235.

. Wu, H.W., Perng, S.W., (2008). Numerical investigation of mixed convective heat transfer for unsteady turbulent flow over heated blocks in a horizontal channel, International Journal of Thermal Science,. 47, 620-632.

. Korichi A., Oufer L., Polidori G., (2009). Heat transfer enhancement in self-sustained oscilaltory flow in a grooved channel with oblique plates, International Journal of Heat and Mass Transfer, 52, 1138-1148.

. Dogan, A., Sivrioglu, M., Baskaya, Ş., (2005). Experimental Investigation of Mixed Convection Heat Transfer in a Rectangular Channel with Discrete Heat Sources at the Top and at the Bottom, Int. Comm. Heat and Mass Transfer, 32, 1244-1252.

. Moffat, R.J., (1982). Contributions to the theory of single-sample uncertainty analysis, J. Fluids Eng., 104, 250-260.

. Moffat, R.J., (1985). Using uncertainty analysis in the planning of an experiment, J. Fluids Eng., 107, 173-178.

. Ozsunar, A., Başkaya S., Sivrioglu M., (2001). Numerical Analysis of Grashof Number and Reynolds Number and Inclination effects on Mixed Convection Heat Transfer in Rectangular Channels, Int. Comm. Heat Mass Transfer, 28, 985-994.

. Promvonge P., Kwankaomeng S., Thianpong C., Chompookham T., (2010). Heat transfer augmentation in a wedge-ribbed channel using winglet vortex generators, Int. C. Heat Mass Transfer, 37, 163–169.

. Beig S.A., Mirzakhalili E., Kowsari F., (2011). Investigation of optimal position of a vortex generator in a blocked channel for heat transfer enhancement of electronic chips, Int. J. Heat Mass Transfer, 54, 4317–4324.