Ahşap Yüzeylerde Kullanılan Su Bazlı Vernikler İle İlgili Türkiye’de Yapılan Çalışmalar

Göksel ULAY, Mehmet BUDAKÇI
5.194 1.759

Öz


Ahşap malzeme birçok alternatif malzeme içerisinde eski çağlardan günümüze kadar kullanılan ve çok tercih edilen organik bir malzemedir. Kısıtlı orman kaynakları ve günümüzde tüketimin artmasıyla endüstriyel alandaki ahşabın korunarak uzun zaman kullanılabilmesi ve estetik değerinin artırılabilmesi için çeşitli üst yüzey işlemleri yapılmaktadır. Ağaç malzemeyi daha uzun süre ve daha doğru şekilde kullanmak için yüzey işlemi ve koruyucu katman seçimi oldukça önem arz etmektedir. Ahşap endüstrisinde yüzey işlemlerinde çoğunlukla solvent esaslı vernik ve boyalar kullanılmaktadır. Son yıllarda çevre bilinci, solvent bazlı vernik ve boyların sağlık üzerindeki olumsuz etkileri ve bu sistemlerdeki bağlayıcı reçinelerin geliştirilmesi göz önüne alındığında su bazlı gereçlerin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmada su bazlı verniklerin katman özellikleri ve ağaç malzemede kullanımına yönelik ülkemizde yapılan bilimsel çalışmalar ve uygulamalar tarihsel gelişim sırası göz önünde tutularak incelenmiştir. Yapılan çalışmaların içerik ve sonuçlarının bir kaynakta toplanarak konu ile ilgili araştırmacı ve uygulayıcıların bilgisine sunulmak üzere derleme çalışması olarak hazırlanmıştır.


Anahtar kelimeler


Su bazlı vernik, Ağaç malzeme, Yüzey işlemi, Mobilya

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


N. Şanıvar, Ağaçişleri Üstyüzey İşlemleri Kitabı, Milli Eğitim Basımevi, (1978).

A. Sönmez, Ağaçtan Yapılmış Mobilya Üst yüzeylerinde Kullanılan Verniklerin Önemli Mekanik, Fiziksel ve Kimyasal Etkilere Karşı Dayanıklılıkları, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara-Türkiye, (1989).

M. Budakçı, B. Uysal, R. Esen, Borik asit modifikasyonunun su bazlı vernik sertlik değerine etkisi, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), Karabük-Türkiye, (2009) 1160.

R. Özen, A. Sönmez, Tr. J. of Agriculture and Forestry 23, (1999) 323.

M. Budakçı, Ahşap Verniklerde Katman Kalınlığının Sertlik, Parlaklık ve Yüzeye Yapışma Mukavemetine Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara-Türkiye, (1997).

M. Yakın, Su Bazlı Verniklerde Sertlik, Parlaklık ve Yüzeye Yapışma Mukavemetinin Tespiti, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara-Türkiye, (2001).

M. Budakçı, Pnomatik Adezyon Deney Cihazı Tasarımı, Üretimi ve Ahşap Verniklerinde Denenmesi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara-Türkiye, (2003).

A. Sönmez, M. Budakçı, Ağaç İşlerinde Üst yüzey İşlemleri II, Koruyucu Katman ve Boya/Vernik Sistemleri Kitabı, İndeks İletişim, Ankara, (2004).

N. Aksakal F., A. S. Vaizoğlu, Ç. Güler, Sürekli Tıp Dergisi (STED), 14(12) (2005) 268.

M. Budakçı, A. Sönmez, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 25(1)(2010) 111.

A. Sönmez, M. Budakçı, M. Yakın, Politeknik Dergisi, 7(3) (2004) 229.

H. Pelit, Ağaç malzeme rutubet miktarının su bazlı vernik katman özelliklerine etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara-Türkiye, (2007).

R.Tutgun, Ağaç Malzemede Yüzey Pürüzlülüğünün Vernik Katmanı Tutunma Direncine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara-Türkiye, (2014).

M. Sarıca, Borlu Bileşikler İle Emprenye İşleminin Bazı Ağaç Malzeme ve Verniklerde Sertlik ve Aşınma Direncine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara-Türkiye, (2006).

D. Soylamış, Su İtici Bazı Emprenye Maddelerinin Üst Yüzey İşlemlerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi, Karabük-Türkiye, (2007).

M.Yakın, Su Bazlı Verniklerde Sertlik, Parlaklık ve Yüzeye Yapışma Mukavemetinin Tespiti, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara-Türkiye, (2001).

A. Tekin, Ahşap Malzemelerde Kullanılan Bazı Vernik Katmanlarının Aşınma Dirençlerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara-Türkiye, (2009).

B. Kazan, Su Bazlı Vernik Uygulanmış Yüzey Üzerindeki Isıl İşlemin Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya-Türkiye, (2009).

İ. H. Kesik, Değişik Kimyasallar İle Ön İşlem Görmüş Ağaç Malzeme Yüzeylerinde Su Bazlı Verniklerin Katman Performansı, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara-Türkiye, (2009).

C. A. Yalınkılıç, Ağaç Malzemede Su Bazlı Vernikler İle Su Çözücülü Ağaç Boyası Etkileşiminin Kahverengi Renk Tonuna Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara-Türkiye, (2008).

F. D. Güler, Bazı Ağaç Türlerinde Isıl İşlem Uygulamasının Vernik Katman Özellikleri Üzerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Düzce Üniversitesi, Düzce-Türkiye, (2010).

N. Çakıcıer, Ağaç Malzeme Yüzey İşlem Katmanlarında Yaşlanma Sonucu Belirlenen Değişiklikler, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul-Türkiye, (2007).

M. Atar, H. Keskin, R. Kurt, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 6(1) (2003) 85.

M. Budakçı, M. Akkuş, A. Budakçı, Su Bazlı Boya ve Verniklerin Türkiye’deki Üretimi ve Kullanımı, 6. Uluslar arası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’11), Elazığ-Türkiye, (2011) 176.

C. A. Yalınkılıç, A.Sönmez, Politeknik Dergisi, 12(2) (2009) 121.

İ. Gezer, Ağaç Malzemeye Uygulanan Isıl İşlemin Su Bazlı Verniklerdeki Etkilerin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya-Türkiye, (2009).