Tıbbi Tekstiller ve Yara Örtüsü

Yusuf ERSOY, Mehmet DURAN, Ayşe Ebru TAYYAR
4.560 2.122

Öz


Son yıllarda yaşanan ekonomik ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak insan ihtiyaç ve istekleri hızla değişmektedir. Bu gelişmeler insan yaşamına kolaylıklar sağlarken, öte taraftan doğal yaşamı ve çevreyi olumsuz şekilde etkilemektedir. Bu olumsuz gelişmelerin bir neticesi olarak; kanser gibi bazı ciddi rahatsızlıklarda artış gözlemlenmektedir. Afrika ülkeleri başta olmak üzere birçok üçüncü dünya ülkesinde salgın hastalıkların oranında artış görülmektedir. Gelecek nesillere daha güzel ve sağlıklı bir dünya bırakmak için hastalıkların çabuk iyileşmesine yardımcı olan ve salgınları engelleyebilecek tekstil ürünlerinin kullanımına dikkat etmek gerekmektedir. Bu bağlamda, tıbbi tekstillere gereken önemin verilmesi oldukça önemlidir.


Anahtar kelimeler


Tıbbi tekstiller, Yara örtüsü, Teknik tekstil

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


Anonim, http://www.das.org.tr/kitaplar/kitap2007/sunu/aysun.cireli-das-2007-sunu.pdf, (Erişim tarihi: 31 Mart, 2015).

Shilpi AKTER, Abu Yousuf Mohammad Anwarul Azim, Md. Abdullah Al Faruque European Scientific Journal. 10(12) (2014) 488-502.

S. Grace ANNAPOORANİ International Global Research Analysis. 2(12) (2013) 255-258.

Robert CZAJKA Fibres&Textiles in Eastern Europe. 13(49) (2005) 13-15.

Anonim, http://www.frmtr.com/muhendislik-mimarlik-peyzaj-mimarligi/4235900-tibbi-tekstillerin-ozellikleri.html, (Erişim tarihi: 30 Mart, 2015).

S.K CHINTA, K.V VEENA International Journal of Latest Trend in Engineering and Technology (IJLTET). 2(1) (2013) 142-145.

Remzi Gemci, Yusuf ULCAY Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 9(2) (2004) 95-105

Semiha EREN, Yusuf ULCAY Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi. 4(1) (2010) 35-47.

Anonim, https://en.wikipedia.org/wiki/Bandage, (Erişim tarihi: 10 Haziran, 2015).

Anonim, http://tr.wikipedia.org/wiki/Sarg%C4%B1_bezi, (Erişim tarihi: 2 Nisan, 2015).

Anonim, http://www.serdis.com.tr/pdf/products/smith-nephew/Smith-Nephew-Genel-Katalog-TR.pdf, (Erişim tarihi: 10 Haziran, 2015).

Ülker GÜL Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi. 3(48) (2007) 18-23.

Anonim, http://tr.wikipedia.org/wiki/Yapay_organ (Erişim tarihi: 31 Mayıs, 2015).

Anonim, http://tekstilmuhendisleri.blogspot.com.tr/2010/01/antibakteriyel-tekstiller.html (Erişim tarihi: 03 Haziran, 2015).

Oktay PAMUK, Ziynet ÖNDOĞAN Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi. 18(2) (2008) 142-148.

Anonim, http://www.klimik.org.tr/wp-content/uploads/2014/06/2.-Uzm.-Dr.-Beng%C3%BCsu-M%C4%B0RASO%C4%9ELU.pdf, (Erişim tarihi: 4 Nisan, 2015).

Anonim, http://slideplayer.biz.tr/slide/2585761/, (Erişim tarihi: 5 Nisan, 2015).

Gamze DOĞAN, Güldemet BAŞAL Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi. 3(2) (2009) 58-70.