Hız Kesiciden Elektrik Enerjisi Üretimi

Ali DEMİRCAN, Mustafa DEMETGÜL, Recep YENİTEPE
3.657 1.709

Öz


Bu çalışmada, araç hızını yavaşlatmak için kullanılan hız kesiciden yararlanarak alternatif enerji kaynağı tasarlanmıştır. Özel hız kesici tasarımı ile hidrolik sistem birleştirilmiş ve mekanik enerji üretilmiştir. Mekanik enerji, dinamo kullanılarak elektrik enerjisine dönüştürülmüştür. Üretilen elektriğin trafik sinyalizasyon cihazlarında ve yol aydınlatma sistemlerinde kullanılması öngörülmüştür. Deney sonuçları neticesinde elde edilen maksimum elektriksel büyüklükler; 20 V gerilim, 200 mA akım, 4 W güç, olarak tespit edilmiştir.


Anahtar kelimeler


Hız kesici, Kasis, Alternatif enerji, Mikro enerji, Hidrolik sistem

Tam metin:

PDF ÖZET