Effects Of Urban Parks On Urban Ecology: A Case Study On The City Of Eskisehir

Aysun TUNA
3.473 813

Öz


Çevre sorunlarının başında yer alan hızlı nüfus artışı, yoğun yapılaşma ve hatalı kent planlamaları, kentsel ekolojik dengenin bozulmasına neden olmaktadır. Kentsel açık yeşil alan sistemleri, insan ve doğa arasındaki bozulan ilişkiyi dengelemek ve kentsel yaşam koşullarını iyileştirmek gibi önemli işlevlere sahiptir. Kentlerin yaşanabilirliği, ekolojik çevre koruması, kent estetiği, eğitim ve rekreasyon gibi kent üzerinde önemli katkıları bulunan parklar, açık yeşil alan sisteminin bileşenleridir. Kentsel doku içinde birçok fonksiyona sahip olan parklar, kentsel dinlenme ve eğlenmeye olanak sağlayan rekreasyon alanlarıdır. Kentin tümüne hizmet veren ve bireylerin dinlenme, eğlenme ve sosyal etkinliklere katılma ihtiyacını karşılayan en kapsamlı rekreasyon birimleri ‘Kent Parkları’ olarak tanımlanmaktadır. Kent parkları sadece insan yaşam kalitesi üzerinde değil, yaban hayatının korunması ve geliştirilmesini sağlayan önemli habitatlardır. Bu çalışmada kent ekolojisi servislerinden biri olan kent parkları, hava filtreleme, gürültü perdeleme, mikro iklim düzenleme, rekreasyon ve kültürel kalite, sosyal ve psikolojik etkileri Türkiye’nin Eskişehir kentinde yer alan kent parkları örnekleri üzerinden değerlendirilmiştir. Kentin yaşayan dokusu olan, çeşitli fonksiyonlara sahip kent parklarının özellikleri irdelenerek, kent ekolojisi içinde yeri ve önemi vurgulanmıştır. Sonuç olarak kentsel yaşam kalitesinin arttırılması ve daha yaşanabilir kentler oluşturmak için sürdürülebilirlik ilkesinin ekolojik temel ile ele alınması ile ilgili öneriler geliştirilmiştir

Anahtar kelimeler


Kent Ekolojisi, Kent Parkı, Eskişehir

Referanslar


Endliceher et al: Shrinking Cities: Effects on Urban Ecology and Challenges for Urban Development, Internationaler Verlag der Wissenschaften

Koninendijk, C. Annerstedt M., Nielsen A., Maruthaveeran S., „A report for IFPRA Benefits of Urban Parks“, Copenhagen and Alnarp, 2013, p:3-4

Ulrich, R.S., 1981. Natural versus urban sciences: some psycho-physiological effects. Environ. Behav. 13, 523–556.

Anonymous, http://www.eskisehirkulturturizm.gov.tr/ Access Date:18.04.2015

Anonymous, (http://www.tepebasi.bel.tr/park/index.html) Access Date:18.04.2015

Anonymous, (http://www.eosb.org.tr/eskisehirde_yasam/yesil_alan_ve_parklar_8.html) Access Date:18.04.2015

Svensson, M. and Eliasson I., (1997). The importance of green areas for the ventilation of the city, Naturva˚rdsverkets rapport 4779, Stockholm.

Stolt, E., 1982. The ability of vegetation in decreasing exposure to car fumes, Göteborgs University

Bolund P., Hunhammer S. (1999) , Ecosystem services in urban areas, Ecological Economics 29 (1999) 293-301

Bernatzky, A., 1983. The effects of trees on the urban climate. In: Trees in the 21st Century. Academic Publishers, Berkhamster, pp. 59–76

Bucur, V., 2006. Urban Forest Acoustics, Springer, Berlin

Cohen P., Potcher O, Schnell I., The Impact of an urban park on air pollution and noise levels in the Mediterranean city of Tel-Aviv, Israel, Environmental Pollution 195 (2014) 73-83

Naturvardsverket, 1996, Roadnoise. Nordic calculation models). Report 4653, Stockholm, 110 pp.

Kommunförbundet, 1998, The Beauty and the noise, Stokholm, 132 pp

.

Akbari H, Pomerantz M, Taha H (2001) Cool surface and shade trees to reduce energy use and improve air quality in urban areas. Solar Energy 70(3):259–310

Dimoudi A, Nikolopoulou M (2003) Vegetation in urban environment: microclimatic analysis and benifits. Energy and Buildings 35:69–76

Benedict, Mark A., Edward T. McMahon 2002.“Green Infrastructure: Smart Conservation for the 21st Century.” Renewable Resources Journal 20:3:12-17

Anonymous, https://www.planning.org/cityparks/briefingpapers/greeninfrastructure.htm Access Date:17.05.2015

Sadeghian, M, Vardanyan, Z, (2013), The Benefits of Urban Parks, a Review of Urban Research Mohammad Journal of Novel Applied Sciences 2013-2-8/231-237 ISSN 2322-5149

Anonymous, http://www.ntv.com.tr/arsiv/id/25128140/ Access Date:17.05.2015